Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Projekt för minskat matsvinn i Halmstad kommun

I juni 2015 hölls den första diskussionen mellan Stefan Calrell, försäljningsdirektör Offentliga kunder på Martin & Servera och Halmstad kommun. Stefan berättade om det matsvinn som finns hos Martin & Servera och att hans önskan är att hitta en lösning för att minska detta. Eva Lydahl, samordnare och projektledare för Måltidsservice i Halmstad är den som direkt nappar på idén.

Stefan Calrell berättade under inledningen av projektet: ”Detta projekt handlar om att ändra inställning. Det handlar om att hitta nya vägar för de relativt snäva avtal som råder på den offentliga marknaden”. Med det menade han att inte låta oss vara alltför styrda vid fasta menyer och bestämda råvaror i storköken, att yrkesmässiga kockar som jobbar där kan använda sin kunskap för att lukta, känna, tänka nytt och vara flexibla.

Offentliga avtal

Många av de offentliga avtalen säger att varor ska ha minst 2/3 av utgångstiden kvar när de levereras, det gör att en hel del varor blir kvar i Martin & Serveras lager. ”Om vi kan jobba tillsammans och hitta nya vägar, kommer matsvinnet förbättras enormt och vi gör samtidigt en insats för miljön”, menar Stefan Calrell. Som ett första steg i projektet involverades Miljö & Hälsa för ett godkännande. De var direkt positiva till initiativet och litade på Martin & Serveras arbetsprocess samt Halmstad kommuns fyra utvalda pilotkök vad gäller kunskap om råvaran.

Matsvinnsarbetet startar

Måltidsservice är en del av servicekontoret i Halmstad kommun. De ansvarar för all mat till skola, förskola, äldreboende och restauranger för boende i äldrelägenheter. Till en början engagerades fyra kök av kommunens hundra i projektet med Martin & Servera. Eva Lydahl som har regelbunden kontakt med produktionsledarna i de olika köken säger: ”Jag tycker det är inspirerande när vi kan göra något som utvecklar vår verksamhet”. Hon ser stora fördelar med projektet både vad gäller miljö och ekonomi.

Martin & Servera avsatte två säljare som jobbade med dessa fyra kunder och hjälpte dem att hitta de varor som passar deras behov och som har ett nära bäst-före-datum. ”Halmstad kommun har valt att begränsa produkterna till endast ’rena varor’ inga färdigprodukter”, berättar Stefan.

Dessutom erbjuder Martin & Servera en snabbare leverans med direktkörningar ut till kund, så att köken får varan så fort som möjligt.

Fyra pilotkök

De fyra utvalda köken var en gymnasieskola, en grundskola, ett äldreboende och en restaurang för äldrelägenheter berättar Eva. De valde fyra olika varianter av kök, med olika menyer för att se att projektet fungerar brett. ”Självklart är det viktigt att produktionsledarna i köken är intresserade och vill utmanas och utvecklas. Det är nog därför allt gått så lätt och smidigt, alla tycker det är ett bra projekt”, säger Eva.

”Det går att göra något för att minska matsvinnet även i strikta offentliga avtal, jag vill visa på att det går att sälja trots kort bäst-före-datum om vi samarbetar och jobbar mot samma mål”, säger Stefan Calrell. ”Allt handlar om inställning, rätt kompetens i köken, obrutna kylkedjor från oss till kund, snabb leverans och kommunikation”, avslutar han.

Framtidsvisioner

Vid utvärderingen av projektet i december 2015 var alla parter överens om att fortsätta arbetet. Framåt ser de att fler kök ska involveras. Barn, lärare och föräldrar ska bli informerade i skolan. ”Inom Måltidsservice har vi som önskemål att kunskapen om livsmedelskedjan från jord till bord ska ingå i undervisningen. Från förskola upp till gymnasienivå, men informationen måste anpassas för sin målgrupp. Det viktiga är att sprida kunskapen om att det inte är farligt med råvaror som snart passerat sitt bäst-före-datum och att vi alla vinner på att minska matsvinnet” säger Eva.

Gäster i de offentliga matsalarna ska också bli informerade om projektet. ”Desto större kunskap kring matsvinn, desto bättre samarbete över gränserna”, menar Stefan.

Stefan berättar även att han framöver vill ha med sig Livsmedelsverket och Kost & Näring i projektet. ”Idag är detta bara i liten skala, men förhoppningen och ambitionen är något mycket större”, avslutar han.

Eva Lydahl instämmer med Stefan Calrells visioner om framtiden ”vi behöver bara förankra detta ytterligare och utveckla vårt samarbete med Miljö & Hälsa, innan vi tar nästa steg i processen och engagerar fler kök i kommunen”.

Vill din verksamhet också minska matsvinnet i världen?

Det kan låta konstigt, men genom att samverka med din huvudgrossist kan ni faktiskt bidra till minskat matsvinn och samtidigt uppnå positiva effekter i er egen verksamhet. Läs gärna mer i vårt informationsblad.

Arbetet fortsätter

Video

Kostutvecklaren Pernilla Ekstrand berättar om Halmstad kommuns matsvinns-arbete.

Läs mer

Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.