Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Ökad valfrihet gav minskat matsvinn

Inspiration

Ekologiskt i offentlig sektor

Sedan 1999 har EkoMatCentrum samlat in statistisk för att kartlägga inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. I augusti 2017 presenterade de sin 14:e nationella marknadsstudie som baserar sig på siffror från 2016.
Inspiration

Svenska bondbönor bidrar till proteinskiftet i skolköken

Proteinskiftet, där vi går mot en ökande andel gröna proteiner, har väckt stort intresse i skolköken. Gunnar Backman och Tomas Erlandsson driver Nordisk Råvara, ett företag som satsar på att framställa mat som är långsiktigt möjlig ur ett globalt perspektiv. Här berättar de om samarbetet med skolkök som till exempel Oxbacksskolan i Södertälje.
Hållbarhet

Eko och miljömärkt

Framtidens meny är producerad med omsorg om djur, natur och miljö. Det är vår fasta övertygelse. Och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Ett sådant beslut är att se till att det ekologiska och miljömärkta sortimentet ständigt utvecklas.
Kristina Lönn är förvaltningschef på Landstinget Västmanland. För Martin & Servera berättar hon 2016 om hur de arbetar med bland annat matsäkerhet och kvalitet, och hur det uppmärksammade projektet "Framtidens patientmat" har gett resultat.
Landstinget Västmanland gör totalt sett inköp av livsmedel för cirka 50 miljoner kronor per år. De ställer höga krav på Martin & Servera som livsmedelsgrossist och har även en egen heltidsanställd som jobbar med egenkontroll.

"Arbetet med att minska matsvinnet och öka andelen ekologiskt är de två prioriterade hållbarhetsfrågorna för oss"

Kristina Lönn

Höga krav på hygien och matsäkerhet

Två till tre gånger per vecka levereras livsmedel. Tillagning sker fyra dagar per vecka. Tillagningsmetoden är cook chill där maten kyls ner till tre grader inom 90 minuter. Därefter packas den i modifierad atmosfär för hållbarhetens skull. Dukning sker i kyla.

Minskat matsvinn med 25 %

"Kost" är ett samarbete mellan Landstinget Västmanland och Landstinget i Uppsala Län, där huvuduppgiften är att leverera patientmat till sjukhusen i de båda landstingen, men där även catering och drift av avdelningskök ingår. "Framtidens patientmat" är ett utvecklingsprojekt som infördes 2014. Kristina berättar om projektet:

"Vi är stolta över att det har uppmärksammats och att det kan fungera som förebild för andra landsting. Projektet har ökat valfriheten för patienterna, som får välja från en meny med 20 rätter och åtta olika sallader vid varje måltid. Det har lett till både ökad patientnöjdhet och effektivare produktion. Matsvinnet har minskat från 25 till fyra procent, vilket ger minskad miljöpåverkan samtidigt som man har fått lägre kostnader.

"Förut erbjöds alla patienter mat från en fyrarätters meny. Och vi skickade alltid ut råkostsallad tillsammans med maten, vilken tyvärr få patienter åt. Det var mycket som fick slängas. Med det nya systemet får patienten välja maträtt och en råkostsallad kan väljas som tillägg istället."

Projektet har – i kombination med lägre livsmedelskostnader och personalkostnader – minskat de totala kostnaderna med drygt fyra miljoner kronor per år. Samtidigt har andelen ekologiska livsmedel ökat.

Matsäkerhet och kvalitet uppmärksammas

Att Martin & Servera driver viktiga frågor kring matsäkerhet och kvalitet uppmärksammas bland annat vid de branschmöten som Kost & Näring arrangerar. I senaste kundenkäten ökade antalet patienter som är nöjda med matens smak och utseende med 15 procent, till 78 respektive 81 procent.

Det finns gott om idéer kring hur hållbarhetsarbetet kan förbättras ytterligare. Landstinget Västmanland har fler projekt på gång på olika nivåer. Ett exempel är att man i personalmatsalen plockat bort salladsassietterna för att minska svinnet.

Kort om Landstinget Västmanland

•    Den 1 september 2014 infördes det nya systemet Framtidens patientmat. 20 olika maträtter och åtta salladererbjuds patienterna att välja på vidvarje måltid.
•    År 2015 vann "Framtidens patientmat" Götapriset.
•    Patientmaten är KRAV-certifieradpå nivå 1, vilket betyder att minst 25 procent av inköpta livsmedel är KRAV-godkända. (2016)
•    År 2017 var målet att 45 procent av de inköpta livsmedlen ska vara ekologiska.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.