Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Offentlig upphandling


Stefan Calrell, ansvarig för försäljning till offentlig marknad på Martin & Servera.
Event

Upphandlingsdagarna

Upphandlingsdagarna 2018 är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling.
Inspiration

Upphandlingsmyndigheten

Inger Ek tillträdde sin tjänst som generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten i mitten av april 2016. Upphandlingsmyndigheten skapades så sent som i september 2015 och har som uppdrag att stödja de aktörer som deltar i offentlig upphandling.
Vad händer inom offentlig upphandling just nu? Vi har pratat med Stefan Calrell, som ansvarar för försäljningen till offentlig marknad hos oss på Martin & Servera.

Finns det ”upphandlingstrender”?

Det finns trender även inom offentlig upphandling. När upphandlare ställer krav och väljer vilka produkter som ska användas blir det en spegling av det samhälle vi lever i och den utveckling som sker. Många gånger sätter den offentliga marknaden dessutom trender på marknaden. Ta till exempel utvecklingen vad gäller ekologiska livsmedel, det är en utveckling vi aldrig hade sett utan offentlig upphandling.

Ekologiskt fortsätter öka

Just nu kan vi se flera positiva trender på livsmedelsområdet. Bland annat fortsätter inköpen av ekologiska produkter att öka eftersom många, ofta stora, kommuner har satt tydliga, och höga, målsättningar för ekologiska inköp. Vissa kommuner har målsättningen att 100 procent av livsmedelsinköpen ska vara ekologiska. Det både stimulerar och utmanar oss som grossist.

Många vill ha mat från regionen

Efterfrågan på svenska, helst regionala, produkter är tydlig. Det gäller främst animalier, alltså kött, fisk, fågel med mera. Detta är en effekt av lokalpolitiska krav. Vi på Martin & Servera försöker, så långt det är möjligt, att hjälpa till att hitta lokala livsmedelsföretag och produkter. En bra start är att kolla in det åttiotal svenska, regionala producenter som vi redan har inne i vårt sortiment.

Vi måste hjälpas åt att minska svinnet

Matsvinn har en stor negativ klimatpåverkan. Det är en fråga alla måste jobba med, politiker, företag och konsumenter. Därför är det spännande att det börjar dyka upp i upphandlingar som mervärdesmodeller där parterna tillsammans och konkret hjälps åt för att minska svinnet. Det gillar vi.

Växande krav på information om produkter

Fler och fler kommuner ställer allt hårdare krav gällande spårbarhet. Sannolikt en effekt av ”matlarmen” i media. För en grossist, med ett sortiment på runt 50 000 artiklar, är det en utmaning med utökade krav på information om en produkt eller leverantör.

Självklart ska vi ha koll på de produkter vi levererar till dig som kund, så vi jobbar stenhårt med frågor som arbetsvillkor för arbetare i både svensk och internationell livsmedelsindustri, krav på miljöarbete, kvalitetskrav på produkter, djurvälfärd och mycket, mycket mer. Kraven växer samtidigt som många kunder helst ser att sortimentet blir ännu större. Därför är det viktigt att branschen snarast kommer överens om hur de här frågorna ska hanteras framåt. Då betyder det att vi ibland måste prioritera i insamling och uppföljning av information.

Viktiga frågor för upphandlare 2018

Bland de frågor som är allra mest i hetluften nu är diskussionen om hur svenska och lokala produkter kan upphandlas utan att bryta mot regelverket i LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Matsvinnsfrågan engagerar också många. Alla vill göra mer, och det är tydligt att samarbete krävs för att vi ska lyckas.

Det är också spännande att se att mervärdesmodeller används allt oftare i utvärderingsarbetet. Kvalitet, inte bara pris, står högt på agendan. Ett område där det är tydligt är sociala villkor. Vi ser en hel del förfrågningar med tydliga krav vad gäller sociala villkor både i produktions- och distributionsledet.

Upphandling i förändring

Den allra viktigaste förändringen de senaste åren är att dialogen mellan köpare och säljare har ökat. Det har gjort att överprövningar från grossister i princip har försvunnit, och det i sin tur gör att fler upphandlare vågar utmana med nya innovativa upphandlingar. Det är bra för utvecklingen.

Det har blivit fler delade upphandlingar. Det har medfört att fler offertgivare deltar, vilket är positivt. Vi hittar ibland nya leverantörer bland dessa, ofta relativt småskaliga, producenter.

En del kommuner har satt igång egna samlastningscentraler. Det ifrågasätter vi grossister eftersom den miljöeffekt som eftersträvas är oklar, och den ekonomiska vinsten ofta uteblir. Vi tror att det går att uppnå bättre resultat, både för miljön och för ekonomin, genom en utvecklad, öppen och tidig dialog mellan alla inblandade parter, lokala politiker, upphandlare, producenter och grossister.

Som du ser, det händer en hel del inom upphandling av livsmedel. Jag är övertygad om att utvecklingen kommer att fortsätta.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.