Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Örebro kommun: Hög andel ekologiskt viktigt för framtiden

Måltidsverksamheten Örebro

Måltidsverksamheten i Örebro kommun har cirka 260 medarbetare och 60 kök. Alla restauranger inom skola, vård och omsorg inom Örebro kommun är registrerade för varumärkesanvändning hos KRAV och gymnasieskolornas restauranger är även MSC-certifierade.

Smartare mat

Alla kommunala kök och serveringar i Örebro kommun arbetar för att tillaga och servera enligt konceptet Smartare mat. Utgångspunkten för Smartare mat är de politiska målen i kommunens klimatstrategi. Målet med Smartare mat är att minska matens miljö- och klimatpåverkan. Maten ska inte bara vara god och av hög kvalitet utan den ska även bidra till en hållbar framtid. Läs mer om Smartare mat på orebro.se.
Örebro kommun jobbar sedan många år tillbaka för en hög andel ekologiska livsmedel. Carina Andersson, verksamhetschef Örebro kommun, berättar om målsättningarna, vikten av att fortsätta köpa ekologiskt och konceptet Smartare mat.
Örebro kommun vann Ekomatsligan 2022 som den kommun som serverar högst andel ekologiska livsmedel i sina kök. När resultaten av Ekomatsligan 2023 avslöjades stod det klart att Örebro kommun återigen är bäst i Sverige på ekologiskt.

Regeringens nationella inriktningsmål för ekologiska inköp i offentlig sektor är 60 procent till 2030. Men just nu är det tuffa tider för det ekologiska lantbruket. Allt fler ekobönder går över till konventionell produktion, på grund av minskad efterfrågan och höga kostnader vilket har lett till sjunkande lönsamhet. Det största tappet är den ekologiska försäljningen i dagligvaruhandeln.

I Örebro kommun står måltidsverksamheten fast vad gäller de ekologiska inköpen och verksamhetschef Carina Andersson menar att det inte behöver bli dyrare. – Vi ökar inte de ekologiska inköpen men vi ligger kvar på samma höga nivå som tidigare, säger Carina. I kommunen som helhet är siffran 71 procent ekologiskt och inom måltidsverksamheten är siffran 77 procent ekologiskt. Våra kunniga och engagerade medarbetare gör detta möjligt.

– En tydlig inriktning gör att vi får bra priser på de ekologiska varor vi köper, säger Carina. Trots att vi har en hög andel ekologiska livsmedel så ligger kostnaderna inte högre än i andra jämförbara kommuner. Vi vill föregå med gott exempel, så våra upphandlingar har alltid fokus på ekologiskt och ursprungsland Sverige.

– Vi ställer inte ursprung svenskt och ekologiskt mot varandra. Genom att servera svensk, ekologisk och lokalt producerad mat bidrar kommunen till god djurvälfärd, biologisk mångfald och fler arbetstillfällen på landsbygden.

"Allt hänger ihop, att hela kedjan med svenskt, ekologiskt och närproducerat fungerar är viktigt för att stärka Sveriges försörjningsgrad. Vi vill att våra måltider ska göra skillnad."

Carina Andersson, verksamhetschef Örebro kommun

Smartare mat

– Om kommunerna minskar sina inköp av ekologiskt och svenskt så riskerar vi att slå undan benen på den svenska, ekologiska produktionen. Vi får inte tappa de ekologiska producenterna.

En femtedel av den totala svenska jordbruksarealen brukas idag ekologiskt av mer än femtusen lantbrukare. Under 2022 har arealen minskat med cirka 18 000 hektar, cirka tre procent.

– Det är ingen quick fix att bygga upp ekologisk produktion, det tar lång tid med alla regelverk och investeringar, däremot går det snabbt att rasera, säger Carina. Om vi inte köper ekologiskt nu, riskerar vi att det uppstår brist på ekologiska varor framöver. – Allt hänger ihop, att hela kedjan med svenskt, ekologiskt och närproducerat fungerar är viktigt för att stärka Sveriges försörjningsgrad.

– Vi jobbar målmedvetet för att uppnå kommunens politiska målsättningar, säger Carina. Det innebär att majoriteten av råvarorna är ekologiska, att vi väljer svenskt kött och kyckling, den fisk vi använder är MSC-certifierad och vi väljer frukt och grönsaker efter säsong.

Redan 2011 började Örebro kommun jobba enligt konceptet Smartare mat. Det innebar att man genom att ställa om och tänka smartare har fått råd att öka de ekologiska inköpen.

– Det innebär bland annat mer grönsaker och baljväxter och mindre andel kött. Vi lagar mycket av maten från grunden. Det blir billigare än att använda hel- och halvfabrikat. Vi slipper dessutom många tillsatser och kan sätta vår egen smak på maten. Dessutom får vi mer spännande menyer. Konceptet har också hjälpt oss att minska matsvinnet.

Inspiration från branschen

GastroMerit

Webbutbildning - ekologiska livsmedel för offentlig sektor

Erbjud måltidspersonal i skolor, förskolor och äldreomsorg att lära sig mer om varför ekologisk produktion och konsumtion är viktig, både för hälsan och vår planet.
Inspiration

Anna Strömquist Larsson

Jag trodde inte att jag skulle tycka så mycket om det. Men det är här jag ska vara. Det är detta jag brinner för och det jag vill göra, säger Anna som jobbar på Alnängarnas förskola i Örebro. 
Inspiration

Den goda måltiden – nytt nummer

Den goda måltiden är en inspirationstidning från Martin & Servera för dig som lagar mat inom vård, skola och omsorg.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.