Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Schemalagda luncher minskar matsvinnet

Strandskolan i Överkalix kommun har infört skollunch som ett ämne på schemat. Resultatet är minskat matsvinn, bättre matro och på sikt kanske även bättre studieresultat. Nu inspireras fler kommuner i Norrbotten att följa Överkalix exempel. Möt kostchef Jeanette Hademalm Berg.

”Vi startade med schemalagd lunch höstterminen 2017. Vi hade jobbat med att minska svinnet redan innan men utan några rejäla resultat, idag kan vi se att matsvinnet minskat med hela 70 procent på mindre än tre år”, säger Jeanette Hademalm Berg, kostchef i Överkalix kommun.

 

Kommunen började med en tidsstudie för att se hur länge eleverna åt skollunch. Resultatet visade att de yngsta satt 30-40 minuter, medan de äldre högstadieeleverna satt endast 12 minuter.

 

”Idag är den schemalagda skolmåltiden 20 minuter för de äldre och 30 minuter för de yngre”, säger Jeanette.

Lunchen en pedagogisk resurs

Jeanette menar att skolmåltiden är en pedagogisk resurs som det är viktigt att utnyttja.

 

”Det sitter alltid en pedagog med vid bordet, uppgiften är att vara en god ambassadör för maten, berätta om råvarorna, äta enligt tallriksmodellen och se till att eleverna äter”, säger Jeanette.

 

Matsvinnets minskning beror till stor del på att barnen värdesätter maten högre, men också på att kökspersonalen har mer tid att planera måltiderna och vet när eleverna kommer. Förut kunde de droppa in lite hur som helst under lunchen. Det blir också en lugnare matstund när eleverna inte rusar iväg för att få så lång lunchrast som möjligt.

 

”Vi har istället en långrast lite senare. Det gör att eleverna kan slappna av och inte ha så bråttom, de behöver inte kasta i sig maten. På en mätt mage sitter ett glatt ansikte och förhoppningsvis ger förändringen också bättre studieresultat”, säger Jeanette.

 

Idag finns det ingen kö av hungriga högstadieelever vid korvkiosken på torget, vilket kunde vara fallet för några år sedan.

 

”Det är också lugnare i klassrummen. Vi har helt enkelt mindrekonflikter”, säger Jeanette.

 

"Det sitter alltid en pedagog med vid bordet, uppgiften är att vara en god ambassadör för maten, berätta om råvarorna, äta enligt tallriksmodellen och se till att eleverna äter."

Jeanette Hademalm Berg, kostchef i Överkalix kommun

Teamwork för förändring

Jeanette betonar att hela förändringen bygger på ett teamwork. Rektorerna ansvarar för schemaläggningen. I köket jobbar fem utbildade kockar. Pedagogernas uppgift är tydlig. Och eleverna har förstått och gillar upplägget.

 

”Skola och kostverksamhet har ett gemensamt syfte, mätta barn är en grundförutsättning för att det ska fungera bra på alla övriga lektioner”, säger Jeanette.

 

Kommunerna Haparanda, Luleå och Kalix har visat intresse för de goda resultaten som schemalagd lunch har inneburit för Överkalix.

 

”Det tar tid, alla måste med på resan. Involvera pedagogerna och eleverna tidigt så att de förstår vikten av att äta tillsammans”, säger Jeanette.

Favoritlunch skapade svinn

Men, visst kan det fortfarande finnas tillfällen där det uppstår extra svinn. Tacolunchen på Strandskolan var en sådan. Skolans elevgrupp fick i uppdrag att undersöka varför komposttunnan var sprickfärdig med matrester efter tacolunchen. De rapporterade att det helt enkelt var så att tacos är så gott att eleverna tog för mycket och inte orkade äta upp, så det slängdes extra mycket vid dessa luncher. Elevgruppen fick då i uppdrag att berätta för sina kompisar att om det fortfarande slängdes så mycket vid tacoluncherna så skulle skolan inte kunna servera tacos längre.

 

”Resultatet blev att svinnet efter lunchen minskade drastiskt och tacolunchen finns kvar. Eleverna förstod problematiken”, säger Jeanette.

Investerat i skolrestaurangen

Skolrestaurangen serverar två rätter dagligen, varav en är vegetarisk. Det mesta tillagas i skolrestaurangen och nästan 80 procent av livsmedlen är svenska.

 

”Vi har också, i samråd med eleverna, satsat på fina fotomotiv på väggarna och investerat i en utflyttad serveringslinje för att det ska bli enklare att ta av maten”, säger Jeanette.

 

På Strandskolan firade man också skolstarten lite extra genom att bjuda på grillbuffé nere vid Kalix älv.

 

”Varför bara fira skolavslutningen och inte skolstarten? Både elever och personal tyckte att det kändes kul och välkomnande”, säger Jeanette.

Strandskolan i Överkalix

Överkalix kommun (3 300 invånare)

  • Förskola till och med högstadiet samt språkintroduktionsutbildning för nyanlända.
  • 213 elever äter lunch varje dag, 250 inräknat pedagoger och de som går språkintroduktion.
  • 5 heltidsanställda kockar.
  • Kommunens produktionskök lagar cirka 730 portioner mat per dag, till skolan och kommunens hemtjänst.
  • 80 % av råvarorna är svenska.
  • 70 % minskat matsvinn på mindre än tre år, genom schemalagd skollunch.
  • Endast 18 gram per person och dag slängs.

Läs mer

Hållbarhet

Matsvinn - Det här gör vi

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras slängs. Det kan handla om frukt och grönt med charmigt utseende (som en del orättvist kallar "ful frukt"!), livsmedel med kort datum, köksavfall eller det gästerna lämnar på tallriken. Hur vi ska handskas med matsvinnet är en viktig hållbarhetsfråga. Därför arbetar vi på Martin & Servera aktivt med att minska vårt svinn och med att öka kunskapen hos våra kunder om hur vi alla kan hjälpas åt för att minska svinnet.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.