Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Upphandlingsmyndigheten

Inger Ek tillträdde sin tjänst som generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten i mitten av april 2016. Upphandlingsmyndigheten skapades så sent som i september 2015 och har som uppdrag att stödja de aktörer som deltar i offentlig upphandling.

Inger Ek, vad har du för bakgrund och hur ser du på upphandling?

”Jag är jurist och har jobbat inom stat och kommun i flera olika befattningar. Under senare tid i olika chefsroller inom kommun och i ett kommunalt bolag. Det viktigaste vad gäller upphandling är att lagstiftningen fungerar och att det finns en marknad som förstår lagstiftningen och håller sig till spelreglerna. Just livsmedelsupphandling är ett viktigt område med stor nationell påverkan och stort politiskt intresse.”

Vad gör Upphandlingsmyndigheten?

”Vi är till för att stödja alla som ska delta i den offentliga affären, men behoven och förutsättningarna ser olika ut om man är stor eller liten. De upphandlande myndigheterna behöver exempelvis stöd när det gäller att ställa sociala eller miljömässiga krav i en upphandling. Hur gör man? Vad säger lagstiftningen? Hur ska vi formulera oss?"

"Vi arbetar, i samarbete med branschen, med målet att erbjuda ett så effektivt och modernt stöd som möjligt"

”Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) finns primärt för att långsiktigt motverka korruption och mutor. En offentlig inköpare ska inte kunna ”peka ut” en leverantör, i stället ska hen tala om vilka behov och krav som gäller, och sen kan de som är intresserade delta i upphandlingen på lika villkor.”

Ibland hörs kritik mot lagen om offentlig upphandling, inte minst sägs det att vi i Sverige tolkar reglerna strängare än i till exempel Finland och Italien. Stämmer det?

”Den svenska rättstillämpningen är ofta ganska snäv, det är troligen en kulturfråga. Vi följer hur de svenska domstolarna tolkar regelverken. ”

Är det skillnad mellan Upphandlingsmyndighetens roll mot upphandlande myndighet respektive mot leverantörsledet?

”Vi behöver synpunkter på hur regler och tillämpning fungerar i praktiken – både för köpare och säljare. Därför är dialogen med grossister och leverantörer precis lika viktig som samarbetet med upphandlande myndigheter. När vi ska föreslå förändringar eller nya kriterier måste man ju bland annat veta vad som är praktiskt möjligt för de olika målgrupperna. ”

Ser du någon trend inom upphandlingsområdet?

”Det har gått mer mot ekologiskt, det är en stark trend, och som jag har förstått har den varit pådrivande för tillgången på ekologiska produkter. Även på konsumentsidan har det ökat radikalt.”

”Att se till att små och medelstora företag har tillgång till den offentliga marknaden är också en aktuell fråga. En stor andel av svenska företag är små eller medelstora. Det är klart att det är viktigt att de kan sälja till den offentliga marknaden, men då gäller det att de också lämnar anbud.”

Många kommuners ekonomi blir allt mer ansträngd och många upphandlar på lägsta pris. Vilka värden bör man skapa genom sin upphandling, tycker du? Hur ska man tänka och prioritera, med en ansträngd budget?

”Vilken utvärderingsmetod man använder är upp till varje upphandlande myndighet. Vår roll är att informera om vilka möjligheter som finns. I grunden handlar det om vilka krav man vill ställa.”

”Det är ingen absolut sanning att det blir sämre bara för att man upphandlar på lägsta pris. Om de grundläggande kraven är högre, då är sannolikt kvalitetskraven så höga att det inte betyder att man får låg kvalitet bara för att man använder lägsta pris som utvärderingsmetod. Det viktiga blir då att se till att följa upp att man får det som efterfrågats och avtalats.”

Utbildar ni även potentiella leverantörer?

”Vi arbetar med hur vi ska öka kompetensen med anledning av vårt regeringsuppdrag, men handlingsplanen är inte färdig. Men naturligtvis är det viktigt att se till att leverantörer får en ökad kompetens kring de här frågorna och att man åstadkommer något gemensamt tillsammans med branscherna. Det gäller ju att använda varandras kompetenser.”

 

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.