Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Hållbarhet

Göteborgs stad: Varuleveranser kvällstid till grundskolor

Det finns många fördelar med varuleveranser på kvällar och nätter. Bättre nyttjande av fordon, säkrare skolgårdsmiljö och minskad stress för kökspersonalen är några av dem. Alla fördelar gör att Göteborgs Stad beslutat att fortsätta med kvällsleveranserna och att allt fler grundskolor kommer att få leveranser under kväll eller natt.
Som ett led i att nå ett mer effektivt och klimatsmart transportsystem testade Göteborgs Stad tillsammans med Martin & Servera kvälls- och nattleveranser till 16 utvalda offentliga kök under tre veckor. Detta samarbete blir nu ett permanent inslag, då alla parter är nöjda med utfallet av testet.
 
– Utvärderingen var positiv från alla parter, vilket har lett till att vi kommer fortsätta med det här arbetssättet, säger Helena Stål, tf enhetschef grundskoleförvaltningen, Göteborgs Stad. Ett fyrtiotal kök har nu börjat få varor på kvällarna. Vi kommer successivt att skala upp och sprida detta nya arbetssätt till fler leveransställen.
 

Noggranna förberedelser 

I samarbete mellan grundskoleförvaltningen, Trafikkontoret, Business Region Göteborg och Martin & Servera gjordes riskanalyser och grundförutsättningarna kartlades, till exempel vad gäller ljudnivåer, risk för buller samt frågeställningar kring larmhantering. Enhetscheferna för de 16 köken var involverade i arbetet och under testperioden hölls regelbundna avstämningar.
 

Säkrare skolgårdar

Natt- och kvällsleveranser skapar bättre nyttjande av fordon och vägnät. Varuleveranser på kvällar och nätter bidrar också till en säkrare skolgårdsmiljö. Elfordon bidrar också till minskat buller och avgaser i närmiljön. Det utökar också användningen av varje lastbil, eftersom samma lastbil kan användas under fler timmar på dygnet.
 
Att leverera till skolorna utanför trafikintensiva tider har många fördelar. Det är både enklare och säkrare att köra in till lastkajer för att lossa varor när skolgården inte är full av lekande barn.

"Att leverera till skolorna utanför trafikintensiva tider har många fördelar. Det är både enklare och säkrare att köra in till lastkajer för att lossa varor när skolgården inte är full av lekande barn."

Minskad stress för kökspersonalen

Martin & Serveras chaufförer utför temperaturkontroll av varorna och ställer in dem eller hela buren i kylrummet vid leveransen. Det bidrar till ett mer effektivt arbete i köken, eftersom personalen slipper avbrott för att ta emot varor under arbetsdagen. När personalen kommer till köket finns varorna redan på plats. Det leder till mindre stress och färre avbrott under arbetsdagen och att det blir lättare att planera arbetsdagen när man vet att varorna redan är på plats. Personalen slipper oroa sig för att leveranserna skulle riskera att fastna i trafiken och bli försenade, vilket också leder till mindre stress på morgonen.
Även Söderköpings kommun har inlett pilotprojekt med kvälls- och nattleveranser till tre kök i kommunen.

Inspiration från Martin & Servera

Hållbarhet

Hållbara kvälls- och nattleveranser

Det ökade intresset för att ta emot varor under kvällar och nätter välkomnas av Martin & Servera Logistik. Den stigande efterfrågan är en möjlighet för oss att göra fler leveranser med bilar som drivs med el eller gas, då en bil kan köra flera skift.
Inspiration

Framtidens foder

Insektslarver, matavfall och restprodukter kommer kanske att stå på djurens framtida fodermeny. Just nu pågår ett projekt där fågel, fisk och gris föds upp på resurseffektiva och cirkulära ingredienser.
Inspiration

Jessie Sommarström: 50/50-principen

Jessie Sommarström, Årets Kock 2022, vill förändra och förbättra framtidens matlagning med hållbara val. Hennes 50/50-princip med hälften köttfärs och hälften baljväxtfärs är ett modernt sätt att tillaga älskade klassiker på. – Mitt konstanta fokus är att arbeta med bra och hållbart producerade råvaror, säger Jessie.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.