Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Hållbarhet och vikten av att vara med och påverka

AnnaLena Norrman, direktör Hållbar Utveckling och Kvalitet hos Martin & Servera.
Hållbarhet

Antibiotika

På Martin & Servera tar vi aktiva beslut för att bidra till god djurhälsa. Vi har en policy för ansvarsfull antibiotikaanvändning och tydliga krav i vår uppförandekod.
Hållbarhet

Djuromsorg

Att djur hanteras och behandlas väl inom livsmedelsproduktionen – under uppfödning, transport och vid slakt – är grundläggande för en hållbar och etisk produktion. Alla djur ska må bra, tas väl om hand och det utan onödig antibiotikaanvändning. Det är några av huvuddragen gällande djuromsorg i vår uppförandekod.
Hållbart företagande handlar om att spara på egna resurser och minska negativ miljöpåverkan. Det handlar även om att skapa mervärden för dig som kund. Det du köper av Martin & Servera är producerat med omsorg om människor, djur och natur.

Vi har pratat om hållbarhetsfrågor med AnnaLena Norrman, direktör Hållbar Utveckling och Kvalitet hos Martin & Servera. "Det gäller att jobba aktivt varje dag i stort som smått, ha klara regler för vad som gäller och vilka mål vi vill uppnå. Det är viktigt att vara med och påverka", säger AnnaLena Norrman.

Martin & Servera införde redan 2008 en uppförandekod, som uppdateras kontinuerligt. Den är grunden för alla leverantörssamarbeten och undertecknas av båda parter när samarbetet inleds. Uppförandekoden omfattar bland annat krav på arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljöarbete, djuromsorg och arbete mot antibiotikaresistens.

Varför hållbarhetsarbete?

"Varför är vårt hållbarhetsarbete bra för våra kunder? Listan kan bli hur lång som helst. Det kan vara att man lätt hittar de KRAV-märkta varor som behövs. Det kan också handla om tryggheten i att vi har policies för användning av antibiotika och soja", säger AnnaLena.

Sojaproduktion skapar utsläpp av växthusgaser och skövling av regnskog, men bidrar även med ekonomisk tillväxt i de producerande länderna, till exempel i Sydamerika. Martin & Servera har därför en sojapolicy och gör köp av sojacertifikat för att kompensera den volym soja (gäller framför allt fodersoja) som används i produktionen av Martin & Serveras egna märkesvaror. Världsnaturfonden (WWF) gjorde under 2016 en undersökning om andelen hållbart producerad soja bland livsmedelsföretagen i Europa. Martin & Serveras arbete kring hållbart producerad soja lyftes då fram som föregångare i undersökningen.

"Vi är mycket glada över att WWF uppmärksammade vårt arbete", säger AnnaLena. Vi är också medlemmar av Roundtable on Responsible Soy Production, som arbetar för en långsiktigt hållbar sojaproduktion. Och vi deltar i den svenska livsmedelsbranschens frivilliga överenskommelse: Sojadialogen.

Våra 5 fokusområden

Martin & Servera jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor enligt fem fokusområden:

  • Resurseffektiv egen verksamhet
  • Hållbart erbjudande till kunder
  • Kvalitet & matsäkerhet
  • Hållbar produktion
  • God arbetsgivare

Antibiotika – en aktuell fråga

Antibiotika i djuromsorgen är en brännande aktuell fråga. Martin & Servera har en policy för en ansvarsfull användning av antibiotika. Den innebär i korthet att leverantörerna inte ska använda antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte utan enbart när djuret är sjukt och efter ordination av veterinär. Det ska också finnas en plan för förebyggande djurhälsovård.

Ur ett svenskt perspektiv kan det låta som en självklarhet, men då ska man komma ihåg att Sverige var först i världen med att förbjuda antibiotika som tillväxtfrämjare redan 1986. EU fattade sitt beslut först 20 år senare, men fortfarande har många medlemsstater mycket hög användning av antibiotika. USA och Sydamerika har ingen restriktion alls. Anledningen till att man använder antibiotika som förebyggande eller "tillväxtfrämjare" är att det är billigare än att arbeta med förebyggande djurhälsovård. Det handlar i grunden om ett helt annat synsätt på djurhälsa, som kan ta tid att förändra i praktiken.

"Det finns slakterier utanför Sverige som inte alls förstår frågan och inte ser som sitt ansvar att ta reda på hur deras uppfödare medicinerar sina djur. Men vi backar inte utan tar den här typen av diskussioner med dem för att vi ska kunna komma vidare i samarbetet", säger AnnaLena.

Hållbarhet som konkurrensfördel

Genom dialog kan vi påverka och bidra till förändring. Restauranggästerna har blivit allt mer medvetna om miljön och vikten av att agera hållbart. Många restauranger och kedjor driver också eget hållbarhetsarbete. "Martin & Serveras hållbarhetsarbete gör det enklare för våra kunder att ta medvetna beslut. Det blir även lättare för dem att visa gästerna att de jobbar hållbart, vilket är en konkurrensfördel för restaurangen", säger AnnaLena.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.