Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Möt en av oss: Sandy Shi, senior merchandiser och teamledare

Hållbarhet

Vår uppförandekod

Martin & Serveras uppförandekod, gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?
Martin & Servera finns representerade i Kina genom ett samarbete med Axfoods inköpskontor i Shanghai. På så vis får vi ännu bättre koll på både produkter och leverantörer. Här ligger fokus på hållbara affärer inom utrustning och non food.

Sandy Shi är Senior Merchandiser och team­ledare för medarbetarna på kontoret i Shanghai. Hon berättar att Kina-kontorets huvudsakliga uppdrag är att bistå Martin & Servera när det gäller inköp från i första hand Kina, men också från andra asiatiska länder. Det handlar om att köpa produkter inom utrustning och non food direkt från producentledet.

"Vår kännedom om marknaden i Asien är stor och vi kan därför vara tydliga med de krav vi ställer på leverantörerna. Det gäller både kraven på själva produkterna, men också de krav både Axfood och Martin & Servera ställer i sin uppförandekod." förklarar Sandy.

Tydliga krav på våra leverantörer

I huvudsak arbetar Sandy och hennes kollegor med att identifiera och bedöma möjliga leverantörer. Dessa utvärderas genom kontroller av kvalitets- och funktionskraven på produkterna samt kraven i uppförandekoden vad gäller hållbarhetsarbetet.

När en leverantör passerat nålsögat testas produkterna av Martin & Servera för att kontrollera att de följer alla EU-regler, till exempel gällande kemikalier.

Från det att ordern lagts till dess att godset skeppats till Sverige görs uppföljande kvalitets­kontroller och eventuella produkter som inte klarar kraven sorteras ut av Sandy och hennes medarbetare.

Utbildningar för personalen i Kina

Under slutet av 2016 startade vi, tillsammans med samarbetspartnern QuizRR, utbildningar för personal på tre fabriker i Kina. Utbildningen är via e-learning och handlar främst om den upp­förandekod som gäller för leverantörer till Martin & Servera.

Läs gärna mer om vår uppförandekod här.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.