Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Tre tips för en mer hållbar affärsstrategi
Relaterat

Tre tips för en mer hållbar affärsstrategi

GastroMerit

Boka kursen här

Vad innebär hållbarhet inom besöksnäringen? Vi guidar dig genom en dag av insikter och med konkreta verktyg. Vi fokuserar på de tre pelarna som utgör kärnan i hållbarhet: ekonomi, sociala aspekter och ekologi (miljö, klimat och biologisk mångfald)
Fakta

Agenda 2030

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Agenda 2030, de globala målen och hållbar verksamhetsstyrning är något alla företag måste jobba med. Här kommer tre hjälpsamma tips för att få ett försprång.
Vi har pratat med Märit Andersson, kursledare för Hållbar verksamhetsstyrning, för att höra vad företag inom restaurang- och hotellbranschen bör göra för att öka sin konkurrenskraftighet.

Först och främst, vad är hållbar verksamhetsstyrning? Jo, det är konsten att integrera ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv i företagets kärnprocesser för att skapa långsiktigt värde och bidra positivt till vår planet och vårt samhälle.

Märits tre tips att ta tag i idag:

  1. Börja nu. Bekanta er med de globala målen, standarder och krav och var uppmärksam på att de snabbt kan ändras.

  2. Hållbarhetsdag. Genomför en hållbarhetsdag för ledningen eller hela företaget där ni ser över hur företaget påverkas av ekologiska-, sociala-, och ekonomiska faktorer och hur företaget i sin tur påverkar dessa.

  3. Inspireras. Lär och inspireras av hur andra företag gjort och gör. Tillsätt en hållbarhetsprojektgrupp där någon från ledningsgruppen eller styrelsen är en av gruppmedlemmarna.

Vilka vinster ser du för företag som arbetar med Agenda 2030, de Globala målen och hållbar verksamhetsstyrning?

Ni får bättre kontroll över verksamheten, ledningssystemen, företagets processer och på vad ni bör, ska och vill göra för att följa lagar, direktiv, krav, förväntningar och bygga ett starkt och medvetet bolag.

Som företag blir ni mer intressant för kunder, gäster, medarbetare, långivare, investerare och samarbetspartners. Dessutom ser 8 av 10 företag ett tydligt samband mellan hållbarhet och lönsamhet.

Finns det några risker för företag som inte tar tag i detta?

Ja, om ni skjuter på hållbariseringsarbetet, om ni inte sätter er in i de globala målen, Agenda 2030 och ökande rapporteringskrav finns det flertalet risker.

Ni riskerar att tappa kunder och gäster, förlora upphandlingar och nya affärer. Samtidigt blir det tuffare att beviljas lån i takt med att människors och andra företags medvetande och kunskap snabbt ökar samtidigt som direktiven blir fler och lagkraven hårdare. Det påverkar både individer och företag.

Ju längre ni väntar desto mer äventyrar ni att processen blir både dyrare, krångligare, tar fokus från kärnverksamheten och tapp av marknadsandelar. Det finns risk för minskad lönsamhet både på kort och lång sikt.

Några sista ord?

Ja, jag tycker att det är viktigt att våga ta in hjälp. Om ni har svårt att greppa hur just din organisation är berörd och vad ni behöver göra nu – ta extern hjälp med att komma igång och se över vad ni behöver, ska och vill göra.
Märit

Kursledare: Märit Andersson

Märit Andersson jobbar som konsult och rådgivare inom besöksnäringen och detaljhandeln med fokus på hållbarhet, förändringsarbete, arbetsmiljö, arbetsrätt, försäljning och uppstart av verksamhet. Märit har jobbat närmare 35 år i besöksnäringen varav de sista dryga 20 åren som VD, vice VD och hotelldirektör. Hon har en helhetssyn på hållbarhet och hållbar verksamhetsutveckling med god ekonomi, ledarskap, lärande, gäst- och kundnöjdhet och att skapa attraktiva arbetsplatser.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.