Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Ny utbildning för kinesiska fabriksarbetare

Mer information om QuizRR

Läs gärna mer om vår nya samarbetspartner QuizRR på www.quizrr.se.

Martin & Servera finns representerade i Kina, för att kunna vara tydlig i leverantörssamarbeten vad gäller bland annat uppförandekoden. I slutet av 2016 startade Martin & Servera, tillsammans med samarbetspartnern QuizRR, utbildningar för personal på tre fabriker i Kina.

Den nya personalutbildningen på fabrikerna i Kina sker via e-learning och handlar främst om att säkerställa anständiga och säkra arbetsförhållanden för alla arbetstagare.

Tydlighet kring kvalitetskrav, arbetsvillkor och miljöhänsyn

"En stor del av våra egna produkter inom restaurangutrustning och non food kommer från Kina. Nu finns vi representerade i Kina via ett samarbete med Axfoods inköpskontor i Shanghai. Det ger oss större möjligheter att påverka alla våra asiatiska leverantörer i rätt riktning vad gäller vårt hållbarhetsarbete och vår uppförandekod." säger Magnus Åberg, affärsområdeschef sortiment och inköp, Martin & Servera.

"Vi kan vara tydliga med de krav vi ställer på leverantörerna. Det gäller såväl kvalitet­en på produkterna som de krav på arbetsvillkor och miljöhänsyn som Martin & Servera ställer i sin uppförandekod. Från det att ordern lagts till dess att godset skeppats till Sverige görs uppföljande kvalitetskontroller och eventuella produkter som inte klarar kraven sorteras bort."

Utbildning via surfplattor i fabrikerna

Quiz Rights & Responsibilities (QuizRR) är ett företag som grundades 2013 av två svenskar. De erbjuder ett digitalt verktyg för att höja kunskapen och medvetenheten kring de krav som ställs i uppförandekoder, vilket är nog så viktigt i globala leveranskedjor för att säkerställa anständiga och säkra arbetsförhållanden för alla arbetstagare.

Idag är 52 fabriker anslutna bara i Kina. Hittills har företaget utbildat drygt tolvtusen arbetare på tre marknader: Kina, Bangladesh och Mauritius. Fler marknader utvärderas löpande.

Utbildningen sker på surfplattor och vänder sig direkt till de anställda i fabriken. Genom enkla steg tar sig de anställda igenom utbildningens olika delar, i form av utbildningsfilmer, och svarar på olika frågor.

"Vi ser QuizRR som ett mycket viktigt verktyg för att höja medvetenheten och kunskapen på alla nivåer i fabriken kring de krav som vi ställer i uppförandekoden."

Cecilia Hetling på Hållbar Utveckling & Kvalitet, Martin & Servera

Tydlig koppling till uppförandekoden

"Vi startar utbildningen till att börja med på tre fabriker i Kina. Den ena är en leverantör av köksutrustning som vi har samarbetat med sedan 2005. De andra två är leverantörer inom affärsområdet restaurangutrustning och non food." berättar Cecilia Hetling på Hållbar Utveckling & Kvalitet, Martin & Servera.

Vid en revision granskas bland annat de anställdas säkerhet och hälsa, fabrikens ledningsrutiner och löner och övertidstimmar. Revisionen ger däremot inte en bild av hur väl de anställda känner till sina rättigheter och skyldigheter.

"Då blir QuizRR ett bra komplement och ett verktyg för så kallad capacity building – som handlar om att höja kunskapen bland arbetare – men också om att få en djupare förståelse för de anställdas situation i en fabrik." förklarar Cecilia Hetling.

"Resultat från en revision kan ge en typ av bild av en fabrik medan en mätning gjord med QuizRR kan ge en rikare bild av vilken nivå fabriken är på och en indikation på hur väl en uppförandekod är implementerad i en fabriks verksamhet."

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.