Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Kunskap

Utfasning av plast i flera steg

Plast är ett bra material på många sätt och vis, det är snarare hur plasten produceras, konsumeras och hanteras som är orsaken till problemen. Vi behöver använda plast smartare, så att plasten inte hamnar som skräp i vår natur och i våra hav. Därför jobbar vi på Martin & Servera med att minska onödig plastanvändning i vårt sortiment.
Vi satsar på att öka användningen av återvunnen plast. Vi påverkar tillverkare att använda plast som går att återvinna. Dessutom kommer vi att öka användningen av biobaserad förnyelsebar plast.

EU-direktiv kring engångsartiklar av plast 

Plasten är ett praktiskt, billigt och funktionellt material. Den förpackar och skyddar vår mat, den är slagtålig, formbar och väger lite. Men just engångsartiklar av plast är oftast gjorda för att bara användas en kort stund. De har inget riktigt värde för din kund efter det att maten är uppäten. Det gör att de riskerar att hamna utanför återvinningssystemet och bli till skräp i naturen, där det tar oerhört lång tid för plasten att försvinna.

Nu har EU presenterat en ny, skarp lagstiftning som innebär förbud mot vissa engångsartiklar av plast. Enligt EU står dessa produkter sammanlagt för 85 procent av nedskräpningen av Europas stränder. Martin & Servera fasar ut dessa plastprodukter ur sortimentet redan 2020. EU-direktivet träder i kraft  3 juli 2021.

Förbud enligt EU-direktivet:

  • Plastbestick (knivar, gafflar, skedar, omrörare och ätpinnar)
  • Plasttallrikar (inklusive plastbelagda papperstallrikar)
  • Sugrör av plast
  • Livsmedelsförpackningar av expanderad polystyren (EPS) såsom snabbmatslådor, med eller utan lock
  • Dryckesbehållare av expanderad polystyren (EPS)
  • Muggar av expanderad polystyren (EPS)
  • Produkter av oxo-nedbrytbar (plast1)
Plastbestick och matlådor av EPS, så kallad skumplast, är några av de engångsprodukter som EU vill förbjuda.

Martin & Serveras plastpolicy och mål

Restaurang- och storhushållsbranschen arbetar tillsammans för att minska och bidra till hållbarhetsmålen i den globala handlingsplanen Agenda 2030. Martin & Serveras policy för minskad plast ska hjälpa oss att bidra till mål nr. 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”, nr. 14 ”Hav och marina resurser” och nr. 15 ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

  • Senast år 2021 (den 31/12) ska de produkter som regleras enligt den nya EU-lagen vara utfasade. Det gäller engångsprodukter av plast som till exempel bestick, tallrikar, sugrör, drinkpinnar, ballongpinnar, produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast samt mat- och dryckesbehållare gjorda av expanderad polystyren.
  • Senast år 2022 ska samtliga plastförpackningar vara tillverkade av återvinningsbara material. Det inkluderar såväl Martin & Serveras egna märkesvaror som sortiment från externa leverantörer och producenter.
  • Till år 2030 ska den fossila råvaran i plastförpackningar bytas ut till fossilfri eller återvunnen fossil råvara.
Martin & Servera fasar under årsskiftet 20/21 ut sina plastbestick till följd av EU:s nya plastförordning. 

Läs mer

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.