Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Välj artiklar med lägre CO2e-påverkan
Inspiration

Välj artiklar med lägre CO2e-påverkan

Vi gör det lättare för dig att göra smarta val. Vår klimatdata hjälper dig till grönare menyer.

Vi vet att många av våra kunder vill servera mer hållbart. Samtidigt är det svårt att veta vad som egentligen är bäst, och vad som egentligen är viktigast. Vi ska halvera utsläppen av växthusgaser till 2030. Livsmedelsproduktion står för en tredjedel av de utsläpp vi skapar genom vår konsumtion. 

Vår nuvarande klimatdata visar på en skala 1-5 hur mycket varje produkt beräknas påverka klimatet. Minst negativ påverkan får en etta, mest får en femma. Skalan baseras på data inhämtad från RISE.

Till hösten 2023 tar vi ytterligare steg för att våra kunder ska få
mer detaljerad information som visar en produkts klimatpåverkan i och med ett nytt samarbete med Consupedia.

Nyhet

Martin & Servera tecknar avtal med Consupedia för att erbjuda information om klimatpåverkan på produktnivå

Martin & Servera-gruppen och Consupedia har tecknat avtal om samarbete. Det betyder att Martin & Serveras kunder får tillgång till information som visar en produkts klimatpåverkan i CO2-ekvivalenter. Nu påbörjas utvecklingsprojektet mot en e-handel med klimatfakta.

Utmaning antagen! 

Livsmedelsbranschen har en stor roll att spela för att nå målet om max 1,5 graders global uppvärmning. Vad behöver göras?


Att begränsa klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Vi ser redan skrämmande konsekvenser av allt snabbare klimatförändringar, och ska vi lyckas nå målet om max 1,5 grads uppvärmning, som världens länder kommit överens om, måste vi halvera utsläppen av växthusgaser till 2030.

Livsmedelsproduktionen står för en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser globalt (en fjärdedel i Sverige), så vad vi äter spelar stor roll. En helt hållbar måltid har WWF beräknat till ett halvt kilo koldioxidekvivalenter. One Planet Plate. Idag snittar vi i Sverige på runt 2 kg CO2e per måltid. Så det finns mycket att göra.

Ska vi nå målen för både klimat och hälsa behöver vi på global nivå fördubbla konsumtionen av frukt, grönsaker, nötter och baljväxter. Samtidigt som vi halverar konsumtionen av rött kött och socker.

Mer om verktyget

Inspiration

Hur fungerar det?

Det statliga forskningsinstitutet RISE står för siffror och underlag. Skalan utgår från den data som idag är standard i branschen.

RISE är ett etablerat statligt forskningsinstitut som har räknat på klimatavtrycket för 700 olika livsmedelsprodukter. Deras beräkningar är det bästa vi har för svensk konsumtion. Baserat på deras databas har vi valt ut fyra kategorier; kött, fisk, fågel och vegetabiliska proteiner.

Dessa kategorier har utifrån deras klimatpåverkan fått ett värde på en skala 1-5, där 5 betyder störst påverkan, och 1 minst. Det som mäts är hur mycket utsläpp som genereras av att tillverka produkten. Utöver själva kategorin, som spelar störst roll, kan det handla om var den är odlad eller uppväxt och vilka metoder som använts.

Det är ännu så länge en ganska grov skala, men vi jobbar på att täcka in allt fler av våra produkter.

Inspiration

Vad är det vi mäter?

Klimatpåverkan mäts i koldioxidekvivalenter, ett krångligt ord som gör det enkelt att jämföra olika utsläpp med varandra.

Det finns många olika gaser som påverkar klimatet, och de gör det olika mycket. Koldioxidekvivalenter översätter alla utsläpp till koldioxid, alltså hur mycket koldioxid som skulle skapa lika mycket växthuseffekt. Det gör att vi kan jämföra utsläpp från olika källor med varandra.

Matproduktion genererar utsläpp från både odling av grödor, djurhållning, beredning, förpackning, och transporter. Genom att mäta allt i CO2e kan vi jämföra olika råvaror och produkter med varandra, och se vilken som genererar minst, och mest. Vissa produkter redovisar sitt klimatavtryck offentligt på produkten, men det är fortfarande ovanligt

Eftersom vi inte vill vänta på att alla producenter redovisar klimatavtrycket för sina artiklar, har vi valt att ta fram ett enkelt verktyg för att kunna jämföra kategorier med varandra. Det är ett visuellt sätt att se skillnaden och välja råvaror och produkter med så låg CO2e-påverkan som möjligt.

Vad kan du göra?

Det snabbaste sättet att skapa mer klimatsmarta menyer är att byta ut nötköttet mot andra alternativ. Rött kött är med marginal det livsmedel som skapar mest utsläpp. Det betyder inte att kött alltid är dåligt, men det betyder att mycket går att göra genom att balansera menyer på ett annat sätt.

En del av köttet kan ersättas med grönsaker eller baljväxter, helt eller delvis. Det röda köttet kan bytas ut mot mindre klimatpåverkande kött, kyckling eller fisk. Fler helt vegetariska rätter på menyn gör både att kunden får ett större utbud, men också att ni blir bättre på att laga grönt och kan erbjuda mer attraktiva alternativ. Det är dessutom ofta mer hälsosam mat.

Ett annat enkelt sätt att göra skillnad är att välja svenska produkter och sådant som är i säsong. Det betyder både att det används mindre antibiotika och bekämpningsmedel, men också att råvarorna inte har rest över hela världen.

Minska matsvinnet

En stor bov i sammanhanget är förstås också matsvinnet. Det största slöseriet är ju mat som producerats och skapat utsläpp och klimatpåverkan utan att någon sedan äter det. Svenska restauranger slänger 142.000 ton matavfall varje år och mer än 60 procent är är svinn. Här finns massor att göra.

En bra ingång är livsmedelsverkets fem konkreta råd för minskat svinn i storkök:

  • Sänk kyltemperaturen. Livsmedel som förvaras i 4ºC istället för 8ºC håller nästan dubbelt så länge.
  • Använd mindre kantiner och karotter vid en bufféservering. Ställ inte fram allt samtidigt.
  • Titta, lukta och smaka på maten. Om råvaran förvarats vid rätt temperatur är det ingen fara att äta mat som passerat bäst-före-datum.
  • Tillaga eller frys in varor som har sista förbrukningsdag.
  • Rädda maten när frysen har gått sönder. Tinade varor som är kylskåpskalla går att tillaga och sedan kylas ner på rätt sätt. Halvfrysta varor går att frysa igen.

Inspireras

Nyhet

Tillsammans ska vi minska matsvinnet

Chalmers Industriteknik startar nu projektet Resvinn. Här ska Martin & Servera tillsammans med 42 andra företag och organisationer utveckla effektiva redistributionssystem för att minska matsvinnet i Sverige.
Inspiration

Fiskbiff av vildfångad braxen, innovativt, gott och klimatsmart

Tänk en riktigt god, hälsosam och näringsrik fiskbiff gjord på den finaste färsen från svenska vilda fiskar. Tänk dessutom att fisken finns i överflöd och att fisket har positiv effekt för havet. Nu finns nyheterna panerade fiskbiffar och fiskfärs med mild, fin smak. Ett hållbart inslag på menyn!
Inspiration

Alternativa proteiner

Vi ser den överallt, den ökande trenden av vegansk och vegetarisk mat. Gästerna blir mer och mer medvetna om vad de äter och man har fått upp ögonen för hur goda och hälsosamma alternativ det finns på marknaden. Här har vi samlat tips på bra alternativa proteiner. Du hittar produkter, information om leverantörer, utbildningar och inspirerande recept.
Inspiration

Fem frågor om konsten att välja klimatsmart protein

Vi människor konsumerar kött som aldrig förr, samtidigt som det kommer larmrapporter som visar att vi måste tänka grönt för att skona våra kroppar och minska klimatpåverkan. Frågan är – vilket protein mår både vi och miljön bäst av?

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.