Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Inspiration

Friska smågrisar behöver inte antibiotika

Sverige är det land i EU som använder minst antibiotika till sina djur. Det beror på att de svenska djuromsorgsreglerna förebygger sjukdomar. Antibiotikaresistens är ett av de stora hoten för både människor och djur, den kan hindras – genom att användningen av antibiotika minskar. Möt Jeanette som föder upp smågrisar.

Jeanette och Fredrik Elander föder upp grisar på Äs gård utanför Västerås. Liksom andra svenska djuruppfödare lägger de ner ett stort arbete på att förebygga sjukdomar. Deras djur håller sig friska och behöver sällan eller aldrig behandlas med antibiotika och andra läkemedel.

Jeanette Elander är i full gång med att göra rent i boxarna i ett av grishusen där smågrisarna har fötts och levt sina första veckor.

 

”Den mjuka halmbädden fyller flera funktioner under smågrisarnas allra första tid. Den skyddar deras knän och små klövar och bidrar till att de lättare kan hålla värmen. I början är deras energireserver så små”, säger Jeanette.

 

Hon förklarar att varje box som hyser en sugga med smågrisar är 50 procent större än vad reglerna föreskriver i de övriga EU-länderna. Den större boxen förebygger sjukdomar – när varje gris har mer utrymme är det svårare för bakterierna att få spridning.

 

Ungefär varannan vecka föds det mellan 500 och 600 smågrisar på Äs gård. Det blir cirka 8 000 grisar på ett år. Alla föds inom en vecka i särskilda avdelningar i grishusen och grupperna håller ihop från det att grisarna är små tills det är dags för slakt.

 

”Att smågrisarna är jämngamla och att de stannar i sina grupper har betydelse för hälsan. Jag brukar jämföra med barn som börjar förskolan. Alla vet att barnen ofta blir smittade med förkylningar och andra sjukdomar när bakterier från olika håll blandas”, säger Jeanette.

"Jag är en glad bonde när våra grisar är friska. Det påverkar inte bara mitt humör utan är lika viktigt för att vi ska få lönsamhet i vårt företag."

Jeanette Elander
När det är dags för smågrisarna att flytta in i nästa stall där de ska växa vidare måste det vara ordentligt rengjort. det första grishuset på Äs gård byggdes för 25 år sedan. Jeanette är förvånad över hur fort åren går, hon är nöjd med sitt yrkesval.

”Jag är en glad bonde när våra grisar är friska. Det påverkar inte bara mitt humör utan är lika viktigt för att vi ska få lönsamhet i vårt företag. För att hela tiden förbättra oss håller vi noggrann kontroll på hur grisarna utvecklas från födseln till dess att de är ungefär 6 månader gamla och skickas till slakt. Det är ett spännande och roligt jobb att analysera och utvärdera varje kull, säger Jeanette.

Läs mer

Inspiration

Sveriges fantastiska producenter

Vi vill lyfta fram några av alla fantastiska uppfödare, odlare och bönder som finns runtom i Sverige. Tillsammans kan vi öka kunskapen och medvetenheten kring de mervärden som finns kring de svenska produkterna och det arbete som görs för att skapa kvalitativa och säkra livsmedel.
Inspiration

Matmagasinet Svenskt

Tidningen Matmagasinet Svenskt är ett samarbete mellan Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenskmärkning AB och Martin & Servera. Här lyfter vi fram några av alla fantastiska uppfödare, odlare och bönder som finns runtom i Sverige.
Hållbarhet

Antibiotika

På Martin & Servera tar vi aktiva beslut för att bidra till god djurhälsa. Vi har en policy för ansvarsfull antibiotikaanvändning och tydliga krav i vår uppförandekod.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader