Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Utvalt med omsorg       -       Lantmännen Cerealia
Inspiration

Utvalt med omsorg - Lantmännen Cerealia

Hållbarhet är viktigt för Martin & Servera. Det handlar inte bara om våra egna verksamheter, utan om att vi vill förflytta hela branschen i hållbar riktning. Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.Nedan berättar vår leverantör Lantmännen Cerealia om sitt arbete.

Vägen mot ett Klimatneutralt jordbruk 2050.

Lantmännen står för hållbar affärsutveckling och ett långsiktigt ansvarstagande, och är idag ett av Sveriges
mest hållbara varumärken. De ägs av 19 000 svenska bönder och är norra Europas ledande aktör inom
lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen arbetar och bedriver forskning i hela värdekedjan
med löftet ”Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord”.

Lantmännen Cerealia är en del av bolaget, som producerar livsmedel ansvarsfullt och med hög kvalitet. För
att utveckla framtidens jordbruk och uppnå klimatmålen i Parisavtalet jobbar Lantmännen inom fyra
områden - kunskap, bevis, erbjudande och samverkan.

Kunskap

Lantmännens beräkningar visar att det finns goda möjligheter att öka produktionen samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar och den biologiska mångfalden gynnas. En bredare omställning till 2030 är möjlig om rätt förutsättningar ges, då teknik och kunskap redan finns på plats. 

Potential för minskad klimatpåverkan till 2050

 

Bevis 

På Lantmännens Framtidsgårdar testas och utvärderas nya odlingsmetoder, växtförädling, teknologisk utveckling och datainsamling. 

2020 etablerades konceptet Framtidsgården Bjertorp som fokuserar på växtodling.
2021 utsågs Framtidsgården Viken med inriktning på animalievärdekedjan.
2022 lanserades Framtidsgården Svalöv där avancerad växtförädling bedrivs.

Tillsammans ger Framtidsgårdarna en bild av hur produktivitet, resurseffektivitet och miljöhänsyn kan förbättras för att nå framtidens hållbara och lönsamma jordbruk.


 

Erbjudande

Redan 2015 bestämde Lantmännen sig för att göra verklig skillnad. Tillsammans med sina ägare tog de första steget mot en omställning av odlingen. Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens
jordbruk och innehåller konkreta, klimatsmarta åtgärder.

När ni väljer mat från Lantmännen är ni med och investerar i utvecklingen av framtidens jordbruk. Är produkterna märkta med Klimat & Natur gynnar ni samtidigt den biologiska mångfalden. Vi vet att ni hela tiden justerar inköpen och förändrar menyerna för att minska ert klimatavtryck, på gott och ont. Men det enklaste sättet är att behålla recepten och byta ut ingredienserna till råvaror med lägre klimatpåverkan, som till exempel Kungsörnens. Då minskar ni ert klimatavtryck samtidigt som ni behåller recepten och lagar maten ni gör idag, säger Hanna Rådström, Key Account Manager Lantmännen Cerealia. 

Samverkan

För att omställningen till Framtidens Jordbruk ska lyckas behöver aktörer i hela värdekedjan samarbeta för att skapa förutsättningar och förverkliga potentialen. Lantmännen är övertygade om att utmaningar går att överbrygga om vi antar dem tillsammans.

Lantmännen driver på och tar initiativ till samarbeten där de bidrar med sin kunskap och expertis på forskningsarenan. Tillsammans med kunder och samarbetspartners arbetar Lantmännen med kommersialisering och implementering av ny hållbar teknik samt metoder i jordbruket. På Lantmännens hemsida berättar de mer om några av samverkansprojekten under 2020. 

Se Lantmännens film: Framtidens jordbruk

Annonsen är publicerad 1 januari 2023. Källa: Lantmännen Cerealia

Mer från Utvalt med omsorg

Inspiration

Utvalt med omsorg - Guldfågeln

Hållbarhet är viktigt för Martin & Servera. Det handlar inte bara om våra egna verksamheter, utan om att vi vill förflytta hela branschen i hållbar riktning. Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.
Inspiration

Greenfood - Grön mat som främjar folkhälsan

Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet. Denna månad beskriver Greenfood sitt hållbara sortiment, berättar om sin ekopark som är till för insekter och fåglar, och om deras nybyggda livsmedel- och logistikanläggning där miljön står i fokus.
Inspiration

Utvalt med omsorg - Orkla foods


Hållbarhet är viktigt för Martin & Servera. Det handlar inte bara om våra egna verksamheter, utan om att vi vill förflytta hela branschen i hållbar riktning. Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.
Inspiration

Utvalt med omsorg - Paulig PRO

Hållbarhet är viktigt för Martin & Servera. Det handlar inte bara om våra egna verksamheter, utan om att vi vill förflytta hela branschen i hållbar riktning. Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.