Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Utvalt med omsorg - Guldfågeln
Inspiration

Utvalt med omsorg - Guldfågeln

Hållbarhet är viktigt för Martin & Servera. Det handlar inte bara om våra egna verksamheter, utan om att vi vill förflytta hela branschen i hållbar riktning. Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.

Vad menar Guldfågeln med hållbarhet?

Guldfågeln är ett familjeföretag och den enda helsvenska kycklingproducenten där alla led i
produktionskedjan från ägg till matbord finns i Sverige. De har utvecklat ett omfattande program
för att kunna fortsätta driva sin verksamhet på ett hållbart sätt. 

 I Guldfågelns omfattande program mot hållbar utveckling
hittar du bland annat att: 

Guldfågelns produktionsanläggningar ska vara helt fossilfria år 2023. 

Inrikestransporterna ska bli helt fossilfria år 2025.

De ska minska vattenförbrukningen med 10% år 2023. 

Förpackningarna ska år 2025 vara 100% materialåtervinningsbara. 

Viktiga områden inom hållbarhetsarbetet är djuromsorg och matsvinn.

 

Djuromsorg

Kunskap
Under kycklingarnas uppväxt sätts deras välmående i främsta rummet. För att kycklingarna ska ha det bra krävs kunskap att förstå deras behov och beteende. Alla aktörer som hanterar levande kycklingar hos Guldfågeln genomgår årligen utbildningar inom djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelsäkerhet. Hela värdekedjan omfattas av Svensk Fågels djuromsorgsprogram. 
 
 
 

Solbacka Kyckling
Ett annat hållbart initiativ är lanseringen av Solbacka Kyckling. Solbackakycklingen föds upp på utvalda sydsvenska gårdar i en stimulerande stallmiljö med gott om utrymme. Kycklingen får 100 procent sojafritt foder, vilket ger ett mindre klimatavtryck. Fodret är ersatt av raps, ärtor, majsgluten och potatisprotein. Den långsamtväxande rasen får en mer mogen och utvecklad smak med tydligare köttstruktur än traditionell kyckling. Läs mer om Solbackakycklingen här.
 

Revisioner
Guldfågeln var tidiga med att införa egna revisioner för hur djuromsorgen fungerar på gårdarna. Modellen har därefter utvecklats och under 2020 implementerade de sitt egenutvecklade djuromsorgsprogram hos aktörer i hela värdekedjan. Revisionsprogrammet innehåller 160 uppföljningspunkter – som insättning av kycklingar, uppfödning, plockning i stallarna och kontroll av slakt. Förutom de egna revisionerna kontrolleras Guldfågeln av tredje part, av Svensk Fågels representanter.
 

Matsvinn

Mål
Guldfågeln har som ambition att halvera sitt matsvinn och optimera produktionsutrustningen under 2023. De åtgärder och insatser de tar sig an ligger inom ramen för Livsmedelsföretagens Hållbarhetsmanifest.

Pågående arbete
Guldfågeln har en pågående process för att kartlägga och mäta var matsvinnet uppstår. För att minska svinnet har de installerat galler och nät som fångar upp spill i produktionen, det är ett exempel på hur Guldfågeln optimerar sin produktionsutrustning.
Guldfågeln tar tillvara på de biprodukter som uppstår och delvis kan användas till bland annat djurfoder, biogasframställning eller gödningsmedel. Ett ytterligare exempel på ökad hållbarhet är att de utvecklar nya produkter baserade på avelshöns för att bättre ta hand om allt som går att ta tillvara.


Annonsen är publicerad 1 februari 2023. Källa: Guldfågeln

Mer från Utvalt med omsorg

Inspiration

Greenfood - Grön mat som främjar folkhälsan

Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet. Denna månad beskriver Greenfood sitt hållbara sortiment, berättar om sin ekopark som är till för insekter och fåglar, och om deras nybyggda livsmedel- och logistikanläggning där miljön står i fokus.
Inspiration

Utvalt med omsorg - Orkla foods


Hållbarhet är viktigt för Martin & Servera. Det handlar inte bara om våra egna verksamheter, utan om att vi vill förflytta hela branschen i hållbar riktning. Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.
Inspiration

Utvalt med omsorg - Paulig PRO

Hållbarhet är viktigt för Martin & Servera. Det handlar inte bara om våra egna verksamheter, utan om att vi vill förflytta hela branschen i hållbar riktning. Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.
Inspiration

Utvalt med omsorg - SIA Glass

Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.