Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Mångfald och hållbarhet

Vi människor är olika och alla kan bidra, på sitt sätt. Det är något vi tar fasta på i Martin & Servera. För oss hänger frågor som mångfald och hållbarhet ihop – det är genom att ta aktivt samhällsansvar som vi har möjlighet att påverka och göra skillnad.

Att tänka långsiktigt och hållbart är viktigt för oss i allt vi gör, både för företaget i stort och för oss människor som jobbar här. Det syns i vårt sortiment och det påverkar hur vi agerar i omvärlden.

Mångfald

Martin & Servera tar aktivt ställning och driver mot högt satta mål för mångfalden i företaget. Vi ska bland annat ha en jämn könsfördelning, både bland medarbetare och hos ledare, och vi ska ha en tydlig representation av människor med utländsk bakgrund i ledande positioner.

Vi vill att alla med rätt kompetens och potential, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, ska känna sig välkomna hos oss. Vår definition på olikheter mellan oss människor utgörs av vilket kön du har, din identitet och etniska tillhörighet, tro och religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder – men också av olika erfarenheter, livsstil, utbildning och familjesituation.

Vi anser att olikheter i våra arbetsgrupper är en styrka för företaget; för våra avdelningar, i våra kundmöten och i våra samarbeten med andra företag. Det är helt enkelt roligare att jobba tillsammans om vi är olika. Mångfald utvecklar våra medarbetare och företaget och gör att vi förstår omvärlden och våra kunders behov ännu bättre

Inom Martin & Servera arbetar vi för mångfald på många sätt:

  • Vi har en tydlig värdegrund med nolltolerans kring alla former av direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Detta gäller mellan arbetskamrater, såväl som i kontakter med kunder och leverantörer.
  • Vi har en urvalsprocess vid rekrytering som delvis görs med hjälp av tester för att göra urvalet mer objektivt och se till att alla sökande får en rättvis bedömning.
  • Vi sätter mångfaldsmål vid rekrytering och skapar handlingsplaner för ökad mångfald på alla funktioner i företaget.
  • Vi samarbetar med exempelvis Arbetsförmedlingen för att skapa praktik och utbildning, som ska leda till jobb för nyanlända svenskar.
  • Vi samarbetar med ÖppnaDörren och ger alla medarbetare chansen att bredda sitt eget sociala nätverk eller sitt jobbnätverk. ÖppnaDörrens olika initiativ, som Yrkesdörren och Invitationsdepartmentet, matchar etablerade svenskar med nya svenskar.
  • Hösten 2016 och våren 2017 genomförde vi ett stort internt utvecklingsprogram för 2 200 chefer och medarbetare på temat mångfald.

Hållbara val

Varje dag gör vi i Martin & Servera hållbara val. Vi köper och säljer tiotusentals olika produkter, från Sverige, EU och övriga världen. Bland våra kunder finns allt från den lilla förskolan till stora restaurangkedjor – och allt däremellan. Därför är vi engagerade och driver utveckling i många olika hållbarhetsfrågor.
Vårt arbete bottnar i att vi tar ansvar för människor, djur och miljö.

Mångfaldsarbetet uppmärksammat av tidningen Chef

Tidningen Chef publicerade i november 2016 en artikel som beskriver vårt unika arbete med att förändra rekryteringsprocessen för att bli bättre på mångfald.

Läs intervjun med vår HR-direktör Maria Branestam.

Läs mer

Karriär

Tester och urvalsmetoder

Du som söker jobb hos oss Martin & Servera ska vara säker på att du får en rättvis bedömning. I vår rekryteringsprocess använder vi oss av objektiva och tillförlitliga urvalsmetoder
Karriär

Våra värderingar

Värderingarna, som utgår från värdeorden engagerad, modig och kompetent, ger oss som medarbetare i Martin & Servera stöd och vägledning i arbetsvardagen.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader