Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Vem vi söker

Vi på Martin & Servera ser det som ett stort ansvar att göra ett så bra och objektivt urval som möjligt i varje rekryteringsprocess. Om vi lyckas så r vi medarbetare som trivs och utvecklas i sina roller och som bidrar till innovation, framgång och trivsel

Vi skiljer på kunskap, erfarenhet och personlighet

Det är många aspekter att ta hänsyn till när man rekryterar en ny person. Kompetens, kvalifikationer och personlighet ska vägas ihop med tillgänglighet, intresse och motivation. Varje rekrytering utgår från en unik kompetensprofil – en uppsättning egenskaper som matchas mot alla kandidater för att se vem som passar bäst för rollen. 

I vissa roller kan det vara nödvändigt med specifika kunskaper eller färdigheter, exempelvis körkort eller språkkunskaper. I andra roller kan vi bedöma att en viss typ av erfarenhet behöver finnas med i bagaget. I vissa roller behövs kanske ingen förkunskap alls och vi lär dig allt du behöver när du börjar. 

I alla roller är personliga egenskaper viktiga. Det handlar om egenskaper som påverkar hur du hanterar vardagliga, men för oss viktiga, situationer som kundinteraktioner, arbetstoppar och samarbete med kollegor. Personliga egenskaper påverkar också vilken inverkan vi har på arbetsmiljön och trivseln hos alla oss som jobbar tillsammans. 

Tester för en rättvis bedömning

Vi gör vårt bästa att bedöma varje individ rättvist och objektivt, men vi är fortfarande bara människor och det är mycket information som ska bearbetas och vägas mot varandra. Det finns också alltid en risk att subjektiva magkänslor baserade på förutfattade meningar och omedvetna fördomar smyger sig in i våra omdömen. Därför har vi valt att använda ett par personlighetstester som komplement när vi söker nya medarbetare. 

Vi använder marknadsledande tester som bygger på mångårig forskning. Testerna ger oss en grund att stå på och hjälper oss göra en mer objektiv jämförelse mellan kandidater, speciellt i de lite mer snåriga delarna som inte syns på ett cv eller i en intervju. Med testerna vill vi ge dig och övriga kandidater en så rättvis bedömning det bara går.

Läs mer

Karriär

Så går det till när du söker jobb hos oss

Vi letar efter rätt kompetens och rätt potential för de tjänster vi bemannar. För att både du och vi ska känna att Martin & Servera är rätt arbetsplats för dig går du igenom en process i flera steg.
Karriär

Tester och urvalsmetoder

Du som söker jobb hos oss Martin & Servera ska vara säker på att du får en rättvis bedömning. I vår rekryteringsprocess använder vi oss av objektiva och tillförlitliga urvalsmetoder

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.