Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Vad betyder märkningarna?
Kunskap

Vad betyder märkningarna?

EU-blomman, Svenskt Sigill, KRAV och UTZ - det är lite av en djungel av olika ekologiska märkningar och certifieringar på produkter. Vad betyder de egentligen?
Kunskap

Bra Miljöval

Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke för varor och tjänster. Målsättningen med Bra Miljöval är att få bort giftiga och svårnedbrytbara kemikalier, till exempel klor. Målet är att minska vår totala energianvändning och märket förknippas med ett ansvar för tillverkaren kring vad som händer med produkterna efter att de använts.

EU-blomman

Detta är EU:s officiella miljösymbol för varor och tjänster. Här tas hänsyn till miljöbelastningen hos en produkts hela livscykel, från råvara till avfall. Märket används för tjänster och non food-produkter, t ex rengöringsmedel och textilier (inte livsmedel).

Ekologiskt lantbruk

EU:s regler för ekologiskt lantbruk gäller minimiregler för bland annat jordbruksprodukter, livsmedel och foder. I Sverige finns EU:s lantbruks-logotype till exempel på vissa charkprodukter som innehåller nitrit, vilket KRAV inte tillåter. Från och med den 1 juli 2012 är EU:s ekologiska märkning obligatorisk på alla förinpackade livsmedelsprodukter som produceras i EU-länder och uppfyller kraven. Skillnaden mellan EU-ekologiskt och KRAV-märkningen är att KRAV har en del tilläggsregler, framförallt inom djuromsorg men även klimatpåverkan och socialt ansvar.

KRAV-märket

Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV används på bland annat livsmedel och textilier som är ekologiskt producerade. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel tillåts inte. För att få använda KRAV-märket ställs höga krav på kontroll av hela kedjan från odling, förädling, distribution, djurhållning, uppfödning och slakt till butiker och restauranger.

Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning som omfattar ett 60-tal produktgrupper, allt från hotell och restauranger till papper och rengöringsmedel. Kraven omfattar produkternas livscykel från råvara till avfall.

Svenskt Sigill

Varor märkta med Svenskt Sigill kommer alltid från svenska gårdar och går att spåra tillbaka till sitt ursprung. Råvarorna är producerade med känsla, omsorg och ansvar för djur och natur.

En grundlig, regelbundet återkommande kontroll säkerställer att lantbrukarna och odlarna följer Svenskt Sigills regler kring livsmedelssäkerhet, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna landskap. Används på livsmedel och blommor.

Svensk Fågel

Svensk Fågels märkning – Den Gula Pippin – garanterar att kycklingen eller kalkonen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. Märkningen är också ett bevis på att fåglarna är uppfödda enligt strikta kvalitets- och kontrollprogram för djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd där kraven är hårdare än svensk djurskyddslag.

MSC-märkning

Marine Stewardships Council är en märkning som visar att fisket följer strikta regler för att hindra utfiskning och skydda den marina miljön. MSC kontrollerar alla delar, från fisket fram till färdig produkt.

Rättvisemärkt/Fairtrade

Rättvisemärkt/Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance arbetar för att bevara ekosystem och den biologiska mångfalden. Certifieringen gäller odling av bland annat kaffe, kakao, bananer, te, skogsbruk och turism. Man lägger lika stor vikt vid miljöhänsyn som sociala förhållanden och ekonomi.

UTZ Certified "Good inside

UTZ Certified är ett globalt kaffecertifieringsprogram. Kaffetillverkarna vet tack vare UTZ Certified exakt varifrån kaffet kommer och att det har odlats ansvarsfullt. Kaffeodlare som har certifierats av UTZ Certified tar hand om de lokala samhällena och miljön.

Produkttaggar i e-handeln

På produktkorten i vår e-handel kan du ibland se vad vi kallar produkttaggar. Det är en märkning, eller tagg, på kortet som berättar om en vara är en beställningsvara, en avtalsvara eller ett hållbart val till exempel. Här kan du läsa mer om vad några av de olika taggarna betyder.

Läs mer

Hållbarhet

Eko och miljömärkt

Framtidens meny är producerad med omsorg om djur, natur och miljö. Det är vår fasta övertygelse. Och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Ett sådant beslut är att se till att det ekologiska och miljömärkta sortimentet ständigt utvecklas.
Hållbarhet

Certifieringar

Vi vill att våra kunder ska vara trygga med att de gör affärer med ett företag som hela tiden strävar efter bättre kvalitet och mer hållbara lösningar.
Kunskap

Framtidens mat är ekologisk

Framtidens meny är producerad med omsorg om djur, natur och miljö. Det är vår fasta övertygelse. Och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Ett sådant beslut är att se till att det ekologiska och miljömärkta sortimentet ständigt utvecklas.
Kunskap

Bra att veta

Vad betyder egentligen alla märkningar du finner på produktförpackningarna? Vilka produkter ska du utesluta vid eventuell intolerans eller allergi? På den här sidan har vi samlat lite matnyttig information som kan vara bra att veta helt enkelt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.