Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Kunskap

Framtidens mat är ekologisk

Framtidens meny är producerad med omsorg om djur, natur och miljö. Det är vår fasta övertygelse. Och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Ett sådant beslut är att se till att det ekologiska och miljömärkta sortimentet ständigt utvecklas.

Vårt långsiktiga arbete med att hela tiden bredda sortimentet av ekologiskt och miljömärkt hänger ihop med vårt starka engagemang i miljöfrågor, vår miljöcertifiering och våra tankar kring hållbart företagande.

Det ekologiska valet

Dagens restauranggäster ställer höga krav på att det som serveras är hållbart och etiskt producerat. Att kunna erbjuda ett stort utbud av hållbara produkter är idag en självklarhet.

Valen är många och att veta vad du ska välja att servera kan vara svårt. Här berättar vi om några av fördelarna med att välja just ekologiskt producerade varor.

Fördelar med att välja ekologiskt

Kunskap

  • Ekologiska livsmedel är producerade på ett sätt där man strävar efter att använda naturresurser som exempelvis energi, jord och vatten på ett hållbart sätt
  • I ekologisk livsmedelproduktion står frågan om biologisk mångfald och djuromsorg högt på agendan
  • Ett ekologiskt lantbruk bedrivs utan att växterna besprutas med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Och istället för konstgödsel får växterna näring genom naturlig gödsel. Det är inte heller tillåtet med genmodifiering

Det ska vara enkelt att göra hållbara val

I vår e-handel hittar du enkelt Hållbara val. Här har vi samlat de produkter som är våra ekologiska och miljömärkta artiklar, men även alla varor med etisk artikelmärkning. Märkningar som ingår är: EU-ekologiska varor, KRAV-märkta varor, MSC, ASC, UTZ Certified, Rain Forest Alliance, Fairtrade, Ethical Tea Partnership, Svanen, Bra Miljöval Falken, FSC Forest Stewardshop Council och EU-ecolabel.

Handla ekologiskt

Sortiment

Hållbara val

Här hittar du vårt ekologiska och miljömärkta sortiment samt varor med etisk artikelmärkning.

Ekologiska märkningar

Begreppet ekologiskt livsmedel är skyddat inom EU och innebär att ett livsmedel måste vara producerat på ett sätt som följer EU:s förordning. Ekologiska livsmedel går att känna igen genom att de är märkta med olika symboler. För att ett livsmedel ska få säljas som ekologiskt krävs det att produktionen kontrolleras och certifieras av ett ackrediterat certifieringsföretag. Godkända livsmedel får märkningen EU-ekologiskt.


Utöver märkningen EU-ekologiskt kan ett ekologiskt livsmedel vara märkt med KRAV. På KRAV-märkta produkter ställs det ännu högre krav på djuromsorg, socialt ansvar och klimatpåverkan.

  • För kött och vegetabiliska livsmedel används märkningarna EU-ekologiskt och KRAV
  • För fisk- och skaldjur används märkningarna MSC, ASC och KRAV

Vad betyder de ekologiska märkningarna?

Kunskap

EU-ekologiskt

EU:s regler för ekologiskt lantbruk gäller minimiregler för bland annat jordbruksprodukter, livsmedel och foder. I Sverige finns märkningen EU-ekologiskt på till exempel vissa charkprodukter som innehåller nitrit, vilket KRAV inte tillåter.
Kunskap

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. KRAV används också på bland annat livsmedel och textilier som är ekologiskt producerade. Naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel tillåts inte. För att få använda KRAV-märket ställs höga krav på kontroll av hela kedjan från odling, förädling, distribution, djurhållning, uppfödning och slakt till butiker och restauranger.
Kunskap

MSC

MSC är en certifiering för vildfångad fisk och skaldjur. Marine Stewardship Council är en global organisation som arbetar för ett hållbart fiske. Märket innebär att fisken inte kommer från överfiskade bestånd, och att den inte är fångad på ett sätt som skadar havets ekosystem. Alla led i kedjan kontrolleras av en tredje part. Det finns alltså en spårbarhet genom hela kedjan. MSC räknas som en ekologisk märkning.
Kunskap

ASC

ASC är en certifiering för odlad fisk och skaldjur. Aquaculture Stewardship Council är en oberoende och icke vinstdrivande organisation som arbetar för ett bättre vattenbruk i hela världen. För att bli certifierade som ASC-märkta måste odlingarna uppfylla ett antal kriterier, bland annat skydda och bevara omgivande ekosystem och biologisk mångfald, undvika användning av antibiotika samt minska användning av bekämpningsmedel och kemikalier. ASC betraktas som en miljömärkning, inte som en ekologisk märkning, eftersom det inte finns krav på att fodret som används är ekologiskt.

Offensiva ekomål

Ett av våra långsiktiga mål är att öka andelen ekologiska och miljömärkta artiklar av vår totala försäljning.
År 2030 ska dessa produkter stå för:
  • 50 % av den totala försäljningen till den offentliga marknaden
  • 20 % av försäljningen till den privata marknaden

Läs mer här

Kunskap

Rapport om ekologiskt jordbruk

Rapporten Organic agriculture and the sustainable development goals har nu lanserats av Organic Sweden som visar att det ekologiska jordbruket bidrar till 8 av de 17 globala målen, inklusive några av de mest centrala målen som att bekämpa klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och säkra rent dricksvatten.

Ladda ner och läs rapporten här

Vill du lära dig mer om ekologiskt? Gå en utbildning hos GastroMerit eller KRAV

GastroMerit

Webbutbildning - Ekologiska livsmedel

Vill du få en ökad kunskap om ekologiska livsmedel? Här besvaras frågor som hur man får ekonomi i inköpen och vilka fördelarna med eko är. 
Kunskap

Restaurangutbildning från KRAV

Funderar du på att KRAV-certifiera din restaurangverksamhet? Då har KRAV utbildningen för dig! Lär dig om vad som krävs för att få marknadsföra din restaurang med en, två eller tre stjärnor. Utbildningen består av avsnitt och frågor. Den som klarar slutprovets frågor får ett diplom.

Läs mer

Hållbarhet

Eko och miljömärkt

Framtidens meny är producerad med omsorg om djur, natur och miljö. Det är vår fasta övertygelse. Och utifrån det tar vi konkreta beslut varje dag. Ett sådant beslut är att se till att det ekologiska och miljömärkta sortimentet ständigt utvecklas.
Inspiration

Ekologiskt vin och hållbar odling

Enjoy Wine & Spirits arbetar ständigt med att utöka det ekologiska sortimentet. Här förklarar de lite mer om ekologiska viner, naturviner och hållbar odling.
Kunskap

Vad betyder märkningarna?

EU-blomman, Svenskt Sigill, KRAV och UTZ - det är lite av en djungel av olika ekologiska märkningar och certifieringar på produkter. Vad betyder de egentligen?

Vill du läsa mer och vårt svenska sortiment?

Kunskap

Svenska och lokalt producerade varor

För oss är det viktigt att lyfta och uppmuntra regionala och småskaligt producerade produkter från odlare, bönder och uppfödare runt om i Sverige. Vi vill också berätta vilka fördelar det finns med att välja just svenskt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.