Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Kunskap

MSC – Gör ett bra drag. Välj den blå fisken – för alla världens hav

Sortiment

Färsk fisk & skaldjur

Dagsfärskt är ett begrepp som verkligen är aktuellt när det gäller färsk fisk och skaldjur. Tillgången varierar, priserna förändras från dag till dag och produkterna har kort hållbarhet. Det kräver ofta manuell hantering hos oss, men nu kan du som är kopplad till våra lager i mellersta och södra Sverige handla de mest beställda fisk- och skaldjursartiklarna direkt i e-handeln. Nu kan vi även erbjuda dig som är kopplad till vårt lager i Umeå färsk fisk.
Hållbarhet

MSC i siffror

  • Idag är 12 % av den marina fångsten MSC-certifierad.
  • Mer än 25 000 varor säljs med det blå MSC-märket.
  • 1 miljard människor är beroende av fisk som sin främsta proteinkälla.
  • Omkring 200 miljoner människor är direkt eller indirekt anställda i fisket och fiskeindustrin.
  • Över 50 % av världens sjömat på marknaden kommer från utvecklingsländer.
  • Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) sker 31,4 % av det globala fisket på ett icke hållbart sätt.
  • Storleken på marina bestånd har minskat med nästan hälften, 49 %, mellan 1970 och 2012 enligt WWF:s Living Blue Planet Report 2015. De främsta orsakerna är överfiske och olagligt fiske.
Källa: MSC
Gör gott i havet samtidigt som du tillagar fisk i restaurangköket. Välj därför alltid fisk från ett spårbart och hållbart fiske. Som partner till MSC vill vi gärna vara med och berätta om märket, för att på så vis bidra till att vi har fisk både idag och i framtiden.

Marine Stewardship Council (MSC) är en global organisation som arbetar för ett hållbart fiske. Detta görs genom ett frivilligt certifierings- och miljömärkningsprogram.

Miljömärket MSC visar att fisken eller skaldjuret kommer från ett livskraftigt bestånd och är fångad på ett sätt som är skonsamt mot havets ekosystem.

Fisk från hållbara bestånd och spårbarhet hör ihop

MSC har skapat två standarder - en miljöstandard som gäller för själva yrkesfisket och en spårbarhetsstandard som gäller för alla som handhar fisken och skaldjuren innan de i slutändan förpackats med MSC:s miljömärke.

MSC:s miljöstandard måste uppfyllas av de yrkesfisken som blir MSC-certifierade. Grunden är att de bara får fiska på hållbara bestånd och med minimerad påverkan på havsmiljön.

När fångsten "hamnat på bryggan" och ska vidare får den bara handhas av företag som är spårbarhetscertifierade enligt MSC:s standard. Detta gör att de MSC-märkta fiskarna går att spåra ända tillbaka till ett hållbart fiske.

Alla som vill bli certifierade ansöker och blir kontrollerade av tredjepart, en certifieringsfirma, som avgör om de uppnår MSC:s standard. MSC har skapat standarderna, men certifierar alltså inte.

Trovärdighet

MSC är den enda certifiering och miljömärkning för vildfångad sjömat som uppfyller krav på bästa praxis ställda av både FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och ISEAL, den globala medlemsorganisationen för hållbarhetsstandarder.

MSC blev dessutom i mars 2017 den första globala certifieringen av sjömat som erkänns för sin trovärdighet och stringens av Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI). 

(Information hämtad från www.msc.org/se)

Handla direkt i vår e-handel

Sortiment

Vårt sortiment av MSC-märkta fisk- och skaldjur

Miljömärket MSC visar att fisken eller skaldjuret kommer från ett livskraftigt bestånd och är fångad på ett sätt som är skonsamt mot havets ekosystem - du gör alltså gott i havet om du tillagar MSC-märkt i restaurangköket.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.