Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Kunskap

Vad är naturbeteskött?

Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som inte plöjts, såtts, gödslats eller på annat sätt bearbetats på minst 20 år – men ofta mycket längre än så. Markerna hålls öppna av betesdjur som betar och rör sig över dem.
Naturbetesmarker tillhör de mest artrika markerna vi har i Sverige sett till både flora och fauna. Björkhagar, betade sjöstrandängar, ljunghedar, älvdalsnipor, alvarsmarker och strandbeten längs havskusterna är olika former av naturbetesmark. Naturbetesdjur betar på marker som inte kan användas som åkermark. Betesdjur kommer åt att beta på marker som människan har svårt att nå, och hjälper till att hålla balans mellan olika insekts- och växtarter. Att växtlighet betas ner gör att inga arter tar överhand, och mulen tillsammans med djurens klövar hjälper frön att spridas och gro. Förutom att markerna gynnas av betesdjuren så förser naturbetesmarkerna samma djur med stor andel gräsbaserat foder.

Sakta växer de svenska naturbetesmarkerna igen och flera av arterna som lever där är idag utrotningshotade. En orsak är ökad produktionstakt och moderniseringen av jordbruket som gjort naturbetesmarker svåra att göra lönsamma för lantbrukare.

Naturbetesgårdar

Certifierade naturbetesköttbönder följer de kriterier som Naturbetesköttföreningen ställt upp inom Svenskt Sigill. Grunden för dessa kriterier är att djuren går på naturbetesmark under minst halva betesperioden och att gårdens betesmarker till minst hälften ska bestå av naturbetesmark. Djuren kan välja fritt mellan olika betesväxter lever ett gott och naturligt liv under uppväxttiden. Det finns också särskilda bestämmelser för det foder djuren äter under vintern. 

Naturbeteskött kommer från betesdjur som gått ute under hela betessäsongen och med krav på att djuren ska nått rätt storlek och ålder innan slakt. Efter det möras köttet i minst 2 veckor. Djurens långsamma tillväxt, höga slaktålder och den gräsbaserade utfodringen ger ett smakrikt, mört kött av hög kvalitet. Det gör att lantbrukaren kan få bättre betalt för godkänt och certifierat naturbeteskött än för annat kött.

När du väljer naturbeteskött får du inte bara ett svenskt marmorerat kött av hög kvalitet – du stöttar också naturbetesbönderna och bidrar till den biologiska mångfalden på naturbetesmarkerna.

Läs mer om naturbete på naturbete.se

Läs mer

Regionalt

Närke Kött: Med omsorg om djuren

Företaget Närke Kött växer med nytt teknik- och klimatsmart slakteri. Fokus ligger på största möjliga hänsyn till djuren. Det gäller även de korta transporterna – man hämtar inte djur från gårdar som ligger mer än 20 mil bort.
Kunskap

Fakta om kött

Vi på Martin & Servera väljer ut och handlar direkt med både svenska och internationella leverantörer av kött för att kunna erbjuda en stor bredd och en variation på olika kvaliteter.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.