Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Rutiner för prisändringar

Martin & Servera tar enbart emot prisaviseringar i form av korrekt ifyllt prisändringsunderlag.

Ett inskickat prisändringsunderlag innebär inte en automatisk prisjustering. Ansvarig sortiment- och inköpschef återkopplar om önskemål om justering tas upp för förhandling. Underlaget ska vara komplett ifyllt samt orsakerna till justeringen skall styrkas med officiella grafer på t.ex. råvaruprisutvecklingar. Grafer kan vara t.ex. från Mintec. From 1:a januari 2018 kommer vi att debitera för ej korrekta underlag och skicka tillbaka dessa till leverantör för komplettering.

Exempel ifyllt prisändringsunderlag
Mall prisändringsunderlag

Senast 12 veckor i förväg

Prisändringsunderlaget skall vara Martin & Servera tillhanda minst 12 veckor innan gällande prisändringstillfälle, och de ska skickas till följande e-post: prisandring@martinservera.se.

Aktuella prisändringstillfällen för 2022

Livsmedel, non food och restaurangutrustning           Sista aviseringsdag:
Första helgfria måndagen i september 2021 2021-06-14
Första helgfria måndagen i november 2021 2021-08-09
Första helgfria måndagen i februari 2022 2021-11-15
Första helgfria måndagen i maj 2022 2022-02-07
Första helgfria måndagen i september 2022 2022-06-13
Första helgfria måndagen i november 2022  2022-08-15 
Dryck med alkoholhalt över 3,5%            Sista aviseringsdag:
Första helgfria dagen i september 2021 2021-06-09
Första helgfria dagen i mars 2022 2021-12-07
Första helgfria dagen i september 2022 2022-06-09


Medföljande dokument

Prislista, följebrev samt officiella grafer som styrker era prisjusteringsönskemål skall skickas in tillsammans med prisjusteringsunderlaget.


Använd alltid den senaste versionen av prisändringsmallen

Observera att uppdateringar av prisändringsmall samt rutiner kring prisändring kan ske. Eventuella förändringar redovisas alltid här på webbsidan. Säkerställ därför alltid att den senaste versionen av prisändringsmallen används. Underlag som är av tidigare/äldre version kommer inte att accepteras.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.