Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Uppförandekod – med omsorg om människor, djur och natur

 Uppförandekod – med omsorg om människor, djur och natur
Mänskliga rättigheter och arbetsförhållande, djuromsorg, miljö och antikorruption är viktiga delar i Martin & Serveras uppförandekod för leverantörer.

Det var 2008 som Martin & Servera för första gången antog en uppförandekod, som gäller för alla leverantörer och som syftar till att ha kontroll över hela leverantörskedjan. Sedan dess har koden uppdaterats och arbetet pågått med att säkerställa att den följs, bland annat genom kontinuerliga revisionsbesök runtom i världen.

Uppförandekoden ska signeras av alla leverantörer till Martin & Servera

Vi vill att alla Martin & Serveras leverantörer, i Sverige och utomlands, ska arbeta i enlighet med de krav som anges i uppförandekoden både i sin egen verksamhet och vidare hos sina underleverantörer. Uppförandekoden ska därför alltid signeras av vd för företaget. För nya leverantörer sker det i samband med leverantörsbedömningen.

Hållbarhet

Vår uppförandekod

Martin & Serveras uppförandekod, gäller såväl våra svenska som utländska leverantörer. Med uppförandekoden vill vi säkerställa att de varor och tjänster vi köper in ligger i linje med våra krav på socialt och miljömässigt ansvar. Hur använder sig leverantörer av antibiotika i djurhållningen? Hur arbetar leverantören för minskad miljöpåverkan?

Läs också

För leverantör

Kontaktpersoner på Kategori och inköp

Här hittar du som är leverantör till Martin & Servera kontaktuppgifter till chefer och koordinatorer på Kategori och inköp.
Om oss

Visselblåsartjänst

Vi har en visselblåsartjänst som ger alla medarbetare inom Martin & Servera-koncernen en möjlighet att rapportera en misstanke om ett allvarligt missförhållande. Vår visselblåsartjänst är ett varningssystem för att minska risker. Vi öppnar nu upp den så att även våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners kan använda den.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.