Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Martin & Servera-gruppen i korthet

Martin & Servera-gruppen i korthet
Martin & Servera-gruppen är en svensk, familjeägd koncern med omkring 3 300 medarbetare. Bolagen i koncernen levererar drycker, livsmedel, utrustning, non food, kem och tjänster till hotell, restauranger, caféer, offentliga måltidsverksamheter och butiker.
Vi består av bolagen Martin & Servera Restauranghandel med Restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Fiskhallen Sorunda, Kötthallen Sorunda, Grönsakshallen Sorunda och Galatea. 

Verksamheten är koncentrerad till den svenska marknaden. En mindre del av försäljningen sker via dotterbolag i Norge. Företagets huvudsäte finns i Stockholm. Martin & Servera ägs till 100 procent av Axel Johnson. 

 

Vision och värderingar

Martin & Serveras vision och värderingar gäller för alla våra verksamheter. De sätter de övergripande ramarna och grunden för hur vi som koncern ska agera, och omfattar alla verksamheter, varumärken och målgrupper.
 

Vision

Tillsammans är vi restaurangens bästa partner.
 

Värderingar

Engagerad, modig och kompetent. 
 

Vårt erbjudande

Vårt fullsortimentserbjudande kompletteras med ledande specialistbolag och attraktiva tjänster.
 

Våra kunder 

Vi är samarbetspartner till över 25 000 kunder inom offentliga storkök, restaurangbransch och besöksnäring. Vi hjälper alla som jobbar inom restaurang och storkök med de varor, de tjänster och den kunskap de behöver i sin verksamhet.

Läs mer

Hållbarhet

Martin & Serveras års- och hållbarhetsberättelse

I Martin & Servera-gruppens års- och hållbarhetsberättelse för 2023 hittar du information om stora affärshändelser och vårt hållbarhetsarbete - vad vi har åstadkommit och hur vi fortsätter framåt.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.