Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Kundinformation om situationen med coronaviruset

Kundinformation om situationen med coronaviruset
Situationen med coronaviruset har på kort tid drabbat hela restaurang- och besöksnäringen hårt med stora nedgångar i försäljningen. Här kan du som kund ta del av information om hur det påverkar oss på Martin & Servera, och dig som kund.

Vi på Martin & Servera vill behålla vårt starka erbjudande till restaurangmarknaden och på bästa sätt trygga dina leveranser. Samtidigt håller vi en hög flexibilitet för att vara beredda när efterfrågan kommer tillbaka. För att lyckas med detta behöver vi göra vissa förändringar.

Längre svarstider på grund av korttidsarbete för personalen

För att snabbt anpassa verksamheten har vi sedan den 30 mars infört korttidsarbete för merparten av våra anställda inom Martin & Servera.

Som kund kan du även i fortsättningen känna dig trygg med att du kommer att få dina leveranser. Vi arbetar som vanligt med att du ska få det stöd du behöver för din verksamhet. Däremot kan du uppleva att det blir lite längre svarstider när du ringer till oss, vilket vi ber om förståelse för.

Vi rekommenderar att du, så långt det är möjligt, lägger dina order via vår e-handel. 

Förändringar i sortimentet med anledning av coronaviruset

Vi smalnar tillfälligt av sortimentet för att anpassa oss till det aktuella läget. För att motverka svinn vill vi inte ligga på alldeles för stora lager med bland annat färskvaror. Det betyder att vi inte kommer att ha möjlighet att ersätta en restad artikel med en likvärdig artikel till samma pris.

Saknar du någon anbudsartikel hittar du i de flesta fall en liknande artikel till bra pris på kampanj. Alla kampanjartiklar hittar du enklast i e-handeln under https://www.martinservera.se/kampanj/kampanjpriser.

Vi försöker hela tiden säkerställa tillgång på de produkter du som kund behöver i din verksamhet. Det råder dock stor osäkerhet på unik produktnivå om vilka volymer som finns tillgängliga löpande. Med aktuellt kampanjsortiment försöker vi se till att det ändå finns volymer av liknande produkter.

För dig som beställer via EDI-system kommer vi att lägga in liknande artiklar på avtalet för beställning. Det är för att synliggöra kampanjartiklarna eftersom EDI-system inte hanterar kampanjer.

Håll oss uppdaterade

Eftersom vi hela tiden säkerställer att ha en god varuförsörjning, så att du kan få det du behöver till din verksamhet, behöver vi veta om du tillfälligt stänger en enhet. Vid uppstart av en tillfälligt stängd enhet är det också viktigt att vi har en dialog för att säkra varuförsörjningen till dig.

Den informationen är viktig för att vi ska kunna kommunicera på bästa sätt med de leverantörer vi samarbetar med. Detta är särskilt viktigt när det gäller färskvaror. 

Returhantering

Ordinarie rutin för returer gäller men det är möjligt att göra avsteg. Detta hanteras från fall till fall och i samtal med oss. Det är dock svårare med produkter med kort datum och vi kan inte göra returer på beställningsvaror.

Leveranser och stopptider 

Förändringar avseende stopptid för beställning

Martin & Servera ändrar vissa stopptider för beställning. Från och med 25 mars är det inte möjligt att ha orderstopptid senare än klockan 14.00 dag 1 för leverans dag 2. Även tidigare stopptider kan förekomma. Lägg så långt det är möjligt gärna din order via e-handeln.

Påverkan på Martin & Serveras kundleveranser

För att se aktuell leveransinformation, klicka här.

Nya riktlinjer om att undvika fysisk kontakt vid leveranstillfället

Martin & Servera har beslutat att i största möjligaste mån undvika fysisk kontakt vid leveranstillfället. Detta är en tillfällig försiktighetsåtgärd för att begränsa smittan av det nya coronaviruset. Åtgärderna trädde i kraft måndag 16 mars 2020 och gäller tills vidare.

Detta innebär att:
Våra chaufförer levererar till din ytterdörr, ringer på och bekräftar att du som kund tar emot varorna.

  • Vi temporärt tar bort kravet om påskrift, detta för att undvika onödig fysisk kontakt.
  • Vid retur av gods gör vi upphämtningen vid din ytterdörr.  
  • Om du som kund inte kan eller vill öppna dörren för en retur kan varor ställas utanför ytterdörren, efter samtal med chaufför eller kundtjänst.

Påverkan på Martin & Serveras inleveranser

Hittills har vi inga stora förseningar eller bristsituationer från våra leverantörer. De enda produkterna där brist uppstått är munskydd och desinfektionsmedel.

I nuläget bedömer vi att de bristsituationer som uppstår kan hanteras enligt ordinarie rutiner, dvs genom att Martin & Servera erbjuder lämpliga ersättningsprodukter.

Det finns dock risk för att Martin & Servera drabbas av leveransstörningar framöver till följd av att handel över landsgränser bromsar in. Det kan leda till att gods blir kvar i avsändarland och det minskar tillgången på tomcontainers som också är en förutsättning för godstransporter via båt och järnväg.

För att motverka störningar gör vi våra bokningar till leverantörer med större framförhållning än normalt. Risken för att gods ska fastna i en hamn minskar om transporter kan bokas tidigt. Bristen på containers gör att vi ändå inte kan utesluta förseningar.


Vi bevakar och analyserar utvecklingen löpande för att så snabbt som möjligt kunna förutse kommande bristsituationer.

Stor restriktivitet för att undvika smitta

Vi väljer att vidta omfattande försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra medarbetares och samarbetspartners hälsa och säkerhet samt minimera oro och risk för smittspridning på våra arbetsplatser.

Bland annat har vi tills vidare ställt in alla besök på våra lager och uppmuntrar i den mån det går till möten via telefon eller video i stället för fysiska. Detta är en förebyggande åtgärd för att säkra våra medarbetares och kunders hälsa.

Till följd av regeringens stopp för alla allmänna sammankomster med fler än 500 personer har vi även som riktlinje att undvika att anordna eller delta i möten, evenemang eller utbildningar där fler än 20 personer deltar fysiskt.

Vi uppmanar alla att hålla sig informerade via Folkhälsomyndighetens webbplats.


Chaufförer med leveranser från högriskområdena omfattas av särskilda rutiner.

Matsäkerhetsrutinerna på Martin & Serveras lager

Martin & Serveras lager och produktionsenheter är certifierade, vilket innebär att våra fastigheter, vår transportkedja och vår personal omfattas av mycket genomarbetade rutiner för att säkerställa en säker hantering av livsmedel och krav på personlig hygien för alla som hanterar livsmedel. Till detta har vi nu också tillfogat att personal som har besökt de av Folkhälsomyndigheterna utpekade högriskområden sätts i karantän under 14 dagar, oavsett om man uppvisat symptom. Restriktionerna omfattar också samarbetspartners, exempelvis externa åkerier.

Relaterade länkar

Information about the Corona virus in english

Läs mer

Nyhet

Förändrade riktlinjer vid leveranser

Vi ändrar tillfälligt våra riktlinjer vid leveranser från Martin & Servera. Som tillfällig försiktighetsåtgärd för att begränsa smittan av coronaviruset kommer våra chaufförer i största möjligaste mån undvika fysisk kontakt vid leveranstillfället.
Publicerad2020-03-02

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.