Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Stora kliv mot en fossilfri fordonsflotta

Ett 40-tal elfordon i drift till 2026, bättre infrastruktur för laddning på våra terminaler och el- eller gasdrivna bilar som ersätter våra pensionerade dieselfordon. Det är några av satsningarna i det nya investeringsprogram för Martin & Servera Logistik som nyligen beslutats. Första fasen, 2024–2026, kommer att gälla distributionen från våra lager i Norrköping, Enköping och Mälardalen.
-Vi elektrifierar nu våra transporter i snabb takt– både till kund och mellan våra lager. Det här är en viktig investering för framtiden. Vi kommer därmed kraftigt att sänka klimatavtrycket från våra transporter, som utgör merparten av vår egen verksamhets CO2-utsläpp, säger Liv Forhaug, vd och koncernchef för Martin & Servera-gruppen.

I dagsläget har Martin & Servera Logistik en drivmedelskombination av biogas, diesel och el i fordonsflottan, och biogas utgör huvudparten. Nu satsas för att öka andelen eldriven distribution genom:

  • investering i infrastruktur för laddning på egna terminaler
  • ersättning av de dieselfordon som pensioneras med, i första hand, eldrivna fordon
  • investering i fordon med stora batterier som kan kombinera närdistribution med längre frakter – detta för att öka nyttjandegraden för ellastbilarna som kostar mer att köpa in, men är billigare i drift.

Per-Erik Kanström, vd Martin & Servera Logistik utvecklar:
-Effekten av dessa investeringar är att vi får en bättre spridning mellan olika fossilfria drivmedel och att vi kommer att minska våra CO2-utsläpp kraftigt. Vår fordonsflotta kommer att vara helt fossilfri i god tid innan måldatum som är 2030. Att vi ökar nyttjandegraden gör dessutom att satsningen blir ekonomiskt bärkraftig, vilket är en förutsättning för konkurrenskraft.

Redan i år kommer 17 ellastbilar vara i drift och 2026 beräknas Martin & Servera Logistik att ha ett 40-tal elfordon på Sveriges vägar. Antalet biogasbilar kommer att vara cirka 70. Det fåtal dieselbilar som då finns kvar fasas ut helt till 2028.
-Den här satsningen visar att vi menar allvar med våra höga ambitioner på hållbarhetsområdet. Vi ser till att minska antalet fossildrivna fordon på de svenska vägarna. En positiv följdeffekt är ellastbilarna är tystare och därför också mindre störande för omgivningen, säger Liv Forhaug.
Publicerad2024-03-14
Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

För att kunna vara restaurangens bästa partner behöver vi agera som ledare inom hållbarhet och göra det enkelt för dig att göra hållbara val.
I praktiken betyder det att du automatiskt är en del av allt det arbete som Martin & Servera gör för en mer hållbar framtid. Om du önskar kan du välja att ta ytterligare steg i hållbar riktning, genom att till exempel välja mer ekologiska produkter, mer växtbaserat eller dra ner på antalet leveranser per vecka.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.