Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Aktuellt om konsekvenser av invasionen i Ukraina

Aktuellt om konsekvenser av invasionen i Ukraina
Uppdaterad 2022-09-30: Rysslands invasion av Ukraina orsakar stort mänskligt lidande. Kriget kan också ge konsekvenser för ekonomi och handel. Martin & Servera följer händelserna noggrant. Vi har en kontinuerlig dialog med leverantörer och andra samarbetspartners, gör löpande analyser och vidtar åtgärder för att minimera risker och konsekvenser.
Martin & Servera gör bedömningen att det med stor sannolikhet kommer att uppstå långsiktiga konsekvenser för livsmedelsförsörjningen och världsekonomin. Här är några kommentarer från oss.

Livsmedelsproduktion och tillgång på varor

Både Ukraina och Ryssland har en stor produktion av livsmedel – vete, majs, solrosolja, blåbär är några av de produkter som kan komma att påverkas av Rysslands invasion av Ukraina.
Ryssland är en av världens största producenter av konstgödsel – en insatsvara som stora delar av världens – och Sveriges – lantbrukare är beroende av. Sanktionerna mot Ryssland gör att det kan uppstå brist på konstgödsel.

Ryssland och Ukraina är stora exportörer av träråvara som bland annat används för att tillverka pappersmassa som behövs i produktionen av förpackningsmaterial – och de flesta livsmedelsprodukter ska förpackas.

Lantbrukare i Sverige och EU brukar använda säsongsarbetare från både Ryssland och Ukraina. Brist på arbetskraft kan ge utmaningar för skörden 2022.

Avsteg från Martin & Serveras policy gällande palmolja

Normalt produceras en stor andel av världens solrosolja i Ukraina. Som en konsekvens av kriget blir solrosolja en bristvara. Därför kommer solrosolja som ingrediens i Martin & Serveras egna märkesvaror att ersättas med annan olja, vanligtvis raps- eller palmolja.

Därför tvingas vi nu att tillåta avsteg från vår egen policy gällande palmolja.

Tillfälligt godkänner vi nu den lägsta graden av certifiering – mass balance. Det innebär att oljan fortfarande är hållbart producerad, men inte spårbar.

Livsmedelsverket har publicerat ett generellt godkännande om att ingredienser i livsmedel, som exempelvis solrosolja, tillfälligt kan ersättas av andra ingredienser – utan att förpackningsetiketter märks om. Allergener redovisas alltid. 

Råvaror utbytta i vissa produkter 

Här finns en förteckning över de artiklar som just nu har utbytta råvaror utan att förpackningsinformationen ändrats.

Transporter, frakter

Transport- och logistikkedjorna kommer att påverkas. Det är främst tre faktorer som kan samverka och leda till problem (utöver de utmaningar vi redan har idag som en följd av coronapandemin):

  • Höjda energipriser leder till dyrare frakter.
  • Brist på arbetskraft i transportledet på grund av stängda gränser och pågående konflikt leder till dyrare frakter och sämre leveransprecision (längre ledtider).
  • EU:s införande av det nya vägpaketet som ytterligare påverkar regelverket för godstransporter som utförs av en operatör som tillfälligt är i landet. Det riskerar att minska transportkapaciteten på vägtransporter och skapa längre ledtider.

Varor med ursprung Ryssland

Den 1 mars avslutade Martin & Servera alla inköp av det fåtal produkter som vi tidigare har köpt direkt av ryska bolag.

Prisutveckling

Kriget kommer sannolikt att ytterligare öka den redan höga inflationen, via prishöjningar på till exempel olja, drivmedel, energi, konstgödsel, spannmål med mera.

Krisberedskap

Martin & Serveras krisberedskap skyddar vår egen verksamhet – men därmed också din varuförsörjning. Därför kanske du vill veta mer om våra förberedelser och rutiner i kris. Det kan du läsa om här. 

Publicerad2022-03-21
Nyhet

Mer än hundra ton varor från Martin & Servera till hjälporganisationer under 2021

Ett av Martin & Serveras viktigaste hållbarhetsmål är att halvera matsvinnet till 2025. Som ett led i arbetet med att minska svinnet doneras varor till flera välgörenhetsorganisationer. Under 2021 fick de totalt 109 ton varor att använda i sitt hjälparbete.
Nyhet

Martin & Serveras julgåva 2021 går till vaccinbidrag

Vi tackar kunder och leverantörer för året som gått och önskar God Jul och Gott Nytt År genom att skänka en julgåva till organisationen Vaccine Forward.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.