Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

Svenska Måltider

Martin & Servera företräder både skolkockar och måltidschefer i de krav vi ställer på leverantörsledet, så det är viktigt att vi förstår varandra. Därför är Martin & Servera samarbetspartner till Svenska Måltider.

Martin & Servera finns mitt i branschen. Vi vill vara aktiva i diskussioner som rör måltiden i offentlig verksamhet för att kunna utveckla produktutbud och tjänster så som kunderna önskar.

Nätverk för erfarenhetsutbyte

Svenska Måltider är nätverk som drivs av deltagarna själva, med hjälp av Magasin Måltid. Ett nätverk, skolkockarna.se, handlar om att höja kvaliteten på skolmåltider i Sverige. Ett annat, maltidscheferna.se, är till för erfarenhetsutbyte mellan måltidschefer och beslutsfattare inom offentlig gastronomi.

Viktigt med bollplank

Nätverk behövs. Skolkockar arbetar ofta med begränsade resurser och skolmåltiden engagerar alla. Inte bara elever och föräldrar, utan också lokala politiker och media. Måltidscheferna har stort ansvar för både kvalitet och kostnader för den offentliga gastronomin. Båda dessa yrkesgrupper behöver nätverk och bollplank.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader