Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Event

Kostdagarna

När:
28-29 mars 2019
Var:
Clarion Hotel Post i Göteborg

Kostdagarna vänder sig till kost- och måltidschefer, kostekonomer, livsmedelsupphandlare och andra ledare och medarbetare med anknytning till de offentligt finansierade måltiderna inom skola och förskola, vård och äldreomsorg.

Temat för Kostdagarna 2019 är Tusen och en (val)möjlighet. Fokus kommer att ligga på attityder, beteenden och värderingar, både hos deltagarna själva, deras medarbetare och deras matgäster.

Landets offentliga måltidsverksamheter har stora möjligheter att påverka breda gruppers hälsa och mående. Måltider är makt, och med makt följer ansvaret att också handla rätt.

Följande frågor kommer att diskuteras:

  • Hur kan etablerade vanor och tankemönster förändras i en riktning som är framtidssäkrad och hållbar, på alla plan: globalt, lokalt och för den enskilde?
  • Vad kännetecknar de strukturer som möjliggör, eller bromsar, en utveckling i positiv riktning?
  • Går rollen som konstruktör av valsituationer med flera beslutsalternativ, där alla är ungefär lika goda, att förena med respekten för individens självbestämmande?
Läs mer här: https://www.kostochnaring.se/kostdagarna2019
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader