Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background

Svinpesten i Kina påverkar marknaden i Europa och Sverige

Kina står för omkring 50 % av världens hela fläskproduktion. Sedan några månader tillbaka har flera stora kinesiska producenter haft konstaterade fall av svinpest, vilket har resulterat i ett produktionsbortfall på uppskattningsvis omkring 100 miljoner grisar, motsvarande 20 % av landets fläskproduktion. Martin & Servera handlar inte från kinesiska producenter, och har fortsatt god tillgång på produkterna, men prishöjningar kommer att ske.
Det stora bortfallet i den kinesiska produktionen ger stora effekter för landets självförsörjningsgrad. Kina ökar därför sin import från Europa och USA. Detta har lett till att priserna på fläsk har stigit kraftigt på mycket kort tid.

Följden blir att:
• Producenter och leverantörer tvingas köpa råvaror till betydligt högre priser.
• Producenter och leverantörer aviserar stora prishöjningar under kommande veckor på grund av bristen på tillgång.
• Behovet av prishöjningar hos producenter är utanför Martin & Serveras ordinarie prisändringsfönster.

Störst efterfrågan finns på fläsksida, med följden att de produkter som först drabbas av prishöjningar är bacon och sidfläsk. Övriga charkprodukter, som oftast baseras på fläsk II, skinka och bog, kommer också att höjas men sannolikt inte under den närmaste månaden.

Eftersom priserna stiger snabbt i Europa kommer även råvarupriserna på svenskt fläskkött att höjas. Dock inte lika kraftfullt eller med samma takt som den vi ser i Danmark och Tyskland.

Martin & Servera har ett avtal med leverantören och producenten KLS Ugglarps om 500 hela grisar per vecka, som fullt ut regleras av betalning till bonde (så kallat avräkningspris). På så vis kan vi säkra tillgången på produkterna för våra kunder. När det sker prishöjningar på produkterna så kommer det svenska bönder till del.

Vad är ASF?

ASF står för Afrikansk svinpest – African swine fever. Det är ett mycket smittsamt virus som drabbar enbart grisar och vildsvin, inte människor.
• Det finns inga vaccin eller andra botemedel
• Smittan sprids mellan djuren och genom kontaminering
• Symptom är bland annat hög feber och inre blödningar
Publicerad 2019-04-05
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader