Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
GastroMerit

Endagskurs – Grundkurs i livsmedelshantering och hygien

Kursinformation

Längd: En heldag
Tid: 09.00-16.00

Pris: 2 750 kr exkl moms
Boka


Stockholm    21/11     2022
    1/3     2023
    2/5    2023
         
Göteborg   19/4     2023
         
Helsingborg   14/3     2023

Kursledare

Föreläsare är specialister från Nomor, som jobbar med matsäkerhet och skadedjurskontroll.

Samtliga har rätt utbildning i livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP samt praktisk erfarenhet av livsmedelsbranschen.

Kursen anpassas efter deltagarnas behov. 

Få motivation, inspiration och kunskap kring att arbeta förebyggande med livsmedelshygien och hantering av livsmedel. Med dessa kunskaper kan du undvika kostsamma misstag och de faror som finns i samband med livsmedelshantering.
Under den här kursen lär du dig vilka hygieniska risker som finns vid hantering av livsmedel. Vi går igenom smittämnen, smittkällor, matförgiftning, allergener och andra hälsofaror. Du får insikt i vissa kritiska steg vid livsmedelshantering och vad egenkontroll innebär.

Målet är att du, förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din vardagliga verksamhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer.

Kursen vänder sig till dig som hanterar livsmedel i någon form, exempelvis kockar, serveringspersonal, portioneringspersonal, kallskänkor och övrig personal med livsmedelskontakt inom restaurang och offentlig verksamhet.

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

  • Mikroorganismer och smitta (bakterier, virus och parasiter)
  • Hygien (personlig och lokaler)
  • Matförgiftningar
  • Kemiska och fysiska hälsofaror
  • Egenkontroll
  • Förebyggande insatser
Utbildningen finns som lärarledd, en heldag eller webbutbildning fyra timmer (tillsammans med Krogkunskap).

Du vet väl att vi även har hygienutbildningar som onlinekurser?

GastroMerit

Webbutbildning - Livsmedelshygien och HACCP

Vill du få stor förståelse för vikten av totalkontroll på hygien och alla hanteringssteg? Det här är en grundläggande livsmedelsutbildning för köks- och restaurangpersonal. Lär dig om HACCP, ett arbetssätt för kontrollera alla faror som kan vara ett hot mot livsmedelssäkerheten.
GastroMerit

Webbutbildning – Grundkurs i livsmedelshantering och hygien

Få motivation, inspiration och kunskap kring att arbeta förebyggande med livsmedelshygien och hantering av livsmedel. Med dessa kunskaper kan du undvika kostsamma misstag och de faror som finns i samband med livsmedelshantering.  
GastroMerit

Webbutbildning - Allergier och intoleranser för restaurang

Med denna kurs håller du dig uppdaterad gällande det senaste inom kost, hälsa, allergier, intoleranser och får en ökad förståelse för olika kostönskemål och behov.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.