Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

GastroMerit

Endagskurs – Grundkurs i livsmedelshantering och hygien

Kursinformation

Längd: En heldag

Pris: 2750 kr exkl moms
Boka

Malmö   18/2 2019
    6/5 2019
    9/9 2019
    4/11 2019
     
Stockholm   14/1 2019
    4/2 2019
    25/2 2019
    18/3 2019
    8/4 2019
    24/4 2019
    13/5 2019
    3/6 2019
    26/8 2019
    16/9 2019
    7/10 2019
    28/10 2019
    18/11 2019
    9/12 2019
     
Göteborg   11/2 2019
    1/4 2019
    23/9 2019
    21/10 2019
    25/11 2019
     
Helsingborg   25/3 2019
    14/10 2019
     
Få motivation och inspiration att arbeta förebyggande, för att undvika kostsamma misstag och undvika farorna som finns i livsmedelshanteringen.

I den här kursen lär du dig vilka hygieniska risker som finns vid hantering av livsmedel. Vi går igenom smittämnen, smittkällor, matförgiftning, allergener och andra hälsofaror. Du får insikt i vissa kritiska steg vid livsmedelshantering och vad egenkontroll innebär.

Målet är att du, förutom kunskapen, även ska få inspiration och motivation att använda det du lärt dig under kursen i din vardagliga verksamhet. Kursinnehållet är upplagt utifrån Livsmedelsverkets krav och är den utbildning som efterfrågas av myndigheternas inspektörer.

Kursen vänder sig till dig som hanterar livsmedel i någon form och vill få fördjupade kunskaper i livsmedelssäkerhet. Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll

  • Hygieniska risker
  • Smittämnen, matförgiftning, allergener och andra hälsofaror
  • Egenkontroll
  • Förebyggande insatser

Kursledare

GastroMerits föreläsare är specialister från företaget Nomor, som arbetar med matsäkerhet och skadedjurskontroll. Föreläsarna har stor kunskap och lång erfarenhet av utbildningar och av hur det fungerar ute i verksamheterna. De delar med sig av historier och exempel ur vardagen och anpassar utbildningarna efter deltagarnas behov. Samtliga föreläsare har erforderlig utbildning inom livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP samt praktisk erfarenhet inom livsmedelsbranschen.

Du vet väl att vi även har hygienutbildningar som onlinekurser?

GastroMerit

Onlineutbildning: Livsmedelshygien och HACCP – grundutbildning

Grundläggande livsmedelsutbildning för köks- och restaurangpersonal vid privata- och offentliga livsmedelsanläggningar. Utbildningen skapar stor förståelse för vikten av totalkontroll på hygien och alla hanteringssteg. Inkluderar även en beskrivning av hur HACCPn fungerar.
GastroMerit

Onlineutbildning – Livsmedelshygien Bas

Introduktionsutbildning för att du ska få grundläggande kunskaperna inom
livsmedelshygien.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader