Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
GastroMerit

Endagskurs – Livsmedelshygien och HACCP

Kursinformation

Längd: En heldag

Pris: 2750 kr exkl moms

Boka

Stockholm
   16/11  2021
     
     
     
     
GastroMerit

Aktuell kurskatalog

Nu har vi släppt kurskatalogen med nya kurser och kursdatum! Du kan läsa om och boka utbildningar direkt på vår hemsida samt läsa kurskatalogen som pdf.
Det här är en grundläggande livsmedelsutbildning för köks- och restaurangpersonal. Utbildningen skapar stor förståelse för vikten av totalkontroll på hygien och alla hanteringssteg. Kursen inkluderar även HACCP, ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.
Utbildningen riktar sig till personer på styrande nivå som t ex kökschefer och personer som ansvarar för dokumentation av temperatur, riskanalyser (faroanalys) samt personer som i sin tur ska förmedla kunskap till övriga medarbetare.

Den här utbildningen följer Codex Alimentarius principer, det vill säga de lagar och regler som styr arbetet med livsmedelsäkerhet. Kursen ger dig en översikt i vad HACCP är och ger dig kunskap om matsäkerhet, riskvärdering och kritiska styrpunkter.

Kursen varvar teori med diskussioner och grupparbeten. Du får praktiskt kunskap, inspiration och motivation som hjälper dig i ditt dagliga jobb. Kursen avslutas med ett skriftligt prov och vid godkänt resultat får du diplom som dokumenterar dina kunskaper.  

Efter utbildningen kommer du ha god kännedom om de vanligaste, och allvarligaste, mikro-organismernas förekomst och egenskaper. Du kommer även ha ökad kännedom om hur man undviker matförgiftningar och vilka de vanligaste farorna är av kemisk, allergen och fysisk natur. Utbildningen går även igenom och ger er en grundläggande förståelse för Egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument.

Kursen vänder sig till: Chefer, köksmästare och personer med ansvar för kontroll och styrning av livsmedelshantering (Haccp, Egenkontroll)

Kursinnehåll

  • Mikroorganismer och smitta (bakterier, virus och parasiter)
  • Hygien (personlig & lokaler)
  • Matförgiftningar
  • Egenkontroll, HACCP, och Faroanalys
  • Grundförutsättningar
  • Lagstiftningen
  • Kemiska och fysiska hälsofaror
  • Korskontamination & allergener
  • Skriftligt prov

Utbildningen finns som lärarledd, 1 heldag eller webbutbildning 4 h

Webbutbildningen är framtagen tillsammans med Krogkunskap

Kursledare

GastroMerits föreläsare är specialister från företaget Nomor, som arbetar med matsäkerhet och skadedjurskontroll. Föreläsarna har stor kunskap och lång erfarenhet av utbildningar och av hur det fungerar ute i verksamheterna. De delar med sig av historier och exempel ur vardagen och anpassar utbildningarna efter deltagarnas behov. Samtliga föreläsare har erforderlig utbildning inom livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP samt praktisk erfarenhet inom livsmedelsbranschen.

Du vet väl att vi även har hygienutbildningar som onlinekurser?

GastroMerit

Webbutbildning - Livsmedelshygien och HACCP

Det här är en grundläggande livsmedelsutbildning för köks- och restaurangpersonal. Utbildningen skapar stor förståelse för vikten av totalkontroll på hygien och alla hanteringssteg. Kursen inkluderar även HACCP, ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i livsmedelsproduktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. 

GastroMerit

Webbutbildning – Grundkurs i livsmedelshantering och hygien

Få motivation, inspiration och kunskap kring att arbeta förebyggande med livsmedelshygien och hantering av livsmedel. Med dessa kunskaper kan du undvika kostsamma misstag och de faror som finns i samband med livsmedelshantering.  
GastroMerit

Webbutbildning - Allergier och intoleranser för restaurang

Med denna kurs håller du dig uppdaterad gällande det senaste inom kost, hälsa, allergier, intoleranser och får en ökad förståelse för olika kostönskemål och behov.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.