Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
GastroMerit

Endagskurs – Livsmedelshygien och HACCP

Kursinformation

Längd: En heldag
Tid: 09.00-16.00 

Pris: 2 750 kr exkl. moms

Boka

Stockholm    22/11     2022
    2/3   2023
    3/5    2023
         
Göteborg   20/4   2023
         
Helsingborg    14/9   2022
    15/3   2023

Kursledare

Föreläsare är specialister från Nomor, som jobbar med matsäkerhet och skadedjurskontroll.

Samtliga har rätt utbildning i livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP samt praktisk erfarenhet av livsmedelsbranschen.

Kursen anpassas efter deltagarnas behov. 

Vill du få stor förståelse för vikten av totalkontroll på hygien och alla hanteringssteg? Det här är en grundläggande livsmedelsutbildning för köks- och restaurangpersonal. Lär dig om HACCP, ett arbetssätt för kontrollera alla faror som kan vara ett hot mot livsmedelssäkerheten.
Utbildningen riktar sig till personer på styrande nivå som exempelvis kökschefer och personer som ansvarar för dokumentation av temperatur, riskanalyser samt personer som i sin tur ska förmedla kunskap till övriga medarbetare. Den här utbildningen följer Codex Alimentarius principer, det vill säga de lagar och regler som styr arbetet med livsmedelsäkerhet. Kursen ger dig en översikt i vad HACCP är och ger dig kunskap om matsäkerhet, riskvärdering och kritiska styrpunkter.

Kursen varvar teori med diskussioner och grupparbeten. Du får praktiskt kunskap, inspiration och motivation som hjälper dig i ditt dagliga jobb. Kursen avslutas med ett skriftligt prov och vid godkänt resultat får du diplom som dokumenterar dina kunskaper.  

Efter utbildningen kommer du ha god kännedom om de vanligaste, och allvarligaste, mikro-organismernas förekomst och egenskaper. Du kommer även ha ökad kännedom om hur man undviker matförgiftningar och vilka de vanligaste farorna är av kemisk, allergen och fysisk natur. Utbildningen går även igenom och ger er en grundläggande förståelse för Egenkontroll och HACCP och hur ni ska jobba med dessa två styrdokument.

Kursen vänder sig till: Chefer, köksmästare och personer med ansvar för kontroll och styrning av livsmedelshantering (HACCP och egenkontroll)

Kursinnehåll

  • Mikroorganismer och smitta (bakterier, virus och parasiter)
  • Hygien (personlig & lokaler)
  • Matförgiftningar
  • Egenkontroll, HACCP, och faroanalys
  • Grundförutsättningar
  • Lagstiftningen
  • Kemiska och fysiska hälsofaror
  • Korskontamination och allergener
  • Skriftligt prov
Finns som lärarledd, en heldag eller en webbutbildning på 4 timmar (tillsammans med Krogkunskap).

Du vet väl att vi även har hygienutbildningar som onlinekurser?

GastroMerit

Webbutbildning – Grundkurs i livsmedelshantering och hygien

Få motivation, inspiration och kunskap kring att arbeta förebyggande med livsmedelshygien och hantering av livsmedel. Med dessa kunskaper kan du undvika kostsamma misstag och de faror som finns i samband med livsmedelshantering.  
GastroMerit

Webbutbildning - Livsmedelshygien och HACCP

Vill du få stor förståelse för vikten av totalkontroll på hygien och alla hanteringssteg? Det här är en grundläggande livsmedelsutbildning för köks- och restaurangpersonal. Lär dig om HACCP, ett arbetssätt för kontrollera alla faror som kan vara ett hot mot livsmedelssäkerheten.
GastroMerit

Online course - Food hygiene, food safety and HACCP

The training is intended to make it easier for employees who are not fluent in Swedish but who work in a kitchen in Sweden. Where the course leader in the filmed material speaks Swedish, English text has been added. Besides, all questions and knowledge texts have been translated. The technical terms used in Swedish kitchens remain.

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.