Din order- & leveranskalender
Välj datum för inventering/prisberäkning

GastroMerit

Konflikthantering och konsten att hantera svåra samtal

Kursinformation

Längd: En heldag

Pris: 3250 kr exkl moms
Boka

Stockholm   5/3 2019
     
Här får du aktivt träna på de färdigheter som krävs för att genomföra svåra samtal och skapa beredskap för konflikthantering. Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande.

Den här utbildningen i konflikthantering är för dig som vill få kunskap om konkreta verktyg som utvecklar din förmåga att som ledare stötta, coacha samt ställa krav på dina medarbetare. Vi går igenom vikten av att ge feedback och vikten av att lyssna aktivt. Vi diskuterar beteendemönster och reaktioner vid svåra situationer, går igenom olika sätt att se på en konflikt och tränar på tydlig kommunikation. Vissa kursmoment genomförs som rollspel med utgångspunkt från vardagliga händelser.

Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete vill fördjupa din kunskap om konflikthantering och möjligheterna att på ett positivt sätt genomföra svåra samtal.

Kursinnehåll

  • genomgång av och diskussion kring olika konfliktsyner samt reaktioner och beteendemönster vid svåra situationer och konflikt
  • introduktion av FIRO, en modell för att tolka relationer mellan människor
  • diskussioner kring mänskliga behov, beteenden, konsekvenser och intentioner
  • vikten av klar och tydlig kommunikation
  • träning i aktivt lyssnande och lärande samtal; bekräftande och konstruktiv feedback

Kursledare: Eva Hamboldt

Eva är organisationskonsult med 20 års erfarenhet från arbete med strategisk kommunikation, organisationsutveckling och ledarutveckling. Eva utbildar och stöttar arbetsgrupper och organisationer genom utvecklingsprocesser och förändringsprocesser,
i syfte att maximera effektivitet och välmående. Eva genomför såväl workshops kring kommunikationsteknik, konflikthantering och gruppdynamik som håller föreläsningar och kurser kring ledarskap. Hon arbetar även med medarbetar- och chefscoaching. Eva är bland annat certifierad handledare i UGL©, instruktör för Klart Ledarskap© samt specialiserad inom NeuroLedarskap.

Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader