Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
GastroMerit

Ledarskap och gruppdynamik

Kursinformation

Längd: En heldag

Pris: 3250 kr exkl moms
Boka

Stockholm   26/9 2019 
    13/11 2019
    27/1 2020
    15/4 2020


I kursavgiften ingår även kurslitteraturen "Att skapa effektiva team".

En kurs i ledarskap och gruppdynamik som ger dig ökad självmedvetenhet och bättre förmåga att förstå andra. Kursen ger också insikter som kan leda till ökat självförtroende och trygghet i rollen som chef/ledare. Heldagen genomförs som en workshop för chefer som vill förstå gruppdynamik och bli mer flexibla ledare.

Heldagskursen Ledarskap och gruppdynamik ger dig möjlighet att reflektera kring dig själv, dina beteenden och behov - vilket ger dig insikter om ditt ledarskap och möjligheter att utveckla din förmåga att leda såväl dig själv som andra. Vi jobbar med skillnaden mellan chefskap och ledarskap och hur du, utifrån det, applicerar olika ledarstilar med utgångspunkt från det som händer i en grupp. Kursdagen ger dig också verktyg för att utveckla din förmåga till tydlig kommunikation, och insikter kring vad du behöver göra för att leda en grupp genom stress och frustration.

Innehållet i kursen är baserat på teoretiska modeller från både hjärnforskning och psykologi som beskriver mänskliga beteenden och mänskliga behov, och som är användbara för att såväl leda sig själv bättre, som för att mer effektivt leda arbetsgrupper.

Här får du utbyta erfarenheter med andra deltagare i syfte att knyta teorin till din vardag och bygga nätverk med andra chefer i branschen.

Kursen i ledarskap och gruppdynamik vänder sig till dig som arbetar som chef och vill få kunskap och ökad insikt i betydelsen av gruppdynamik för att utvecklas som ledare.

Kursinnehåll

  • Chefskap vs Ledarskap - när är jag chef och när är jag ledare?

  • Ledarskap och att bygga relation med dem jag leder: Att förstå mänskliga beteenden utifrån hur vår hjärna fungerar. Mänskliga behov och hur de påverkar samspelet mellan människor.
  • Vad du behöver veta om hjärnan för att förstå egna och andras beteenden
  • Att förstå grundläggande mänskliga behov - hur de påverkar oss på jobbet och i samspelet med andra människor
  • Tydlig och klar kommunikation - en modell för att bättre kunna föra sin talan och lyssna till andra
  • Arbetsgruppers dynamik, en teoretisk modell
  • Ledarskap och gruppdynamik - hur man kan anpassa sitt ledarskap till gruppens och enskilda personers behov för att skapa ökat engagemang och bättre samarbete

Kursledare: Eva Hamboldt

Eva är organisationskonsult med 20 års erfarenhet från arbete med strategisk kommunikation, organisationsutveckling och ledarutveckling. Eva utbildar och stöttar arbetsgrupper och organisationer genom utvecklingsprocesser och förändringsprocesser, i syfte att maximera effektivitet och välmående. Eva genomför såväl workshops kring kommunikationsteknik, konflikthantering och gruppdynamik som håller föreläsningar och kurser kring ledarskap. Hon arbetar även med medarbetar- och chefscoaching. Eva är bland annat certifierad handledare i UGL©, instruktör för Klart Ledarskap© samt specialiserad inom NeuroLedarskap.

Fler utbildningar med kursledare Eva Hamboldt

GastroMerit

Konflikthantering och konsten att hantera svåra samtal

Här får du aktivt träna på de färdigheter som krävs för att genomföra svåra samtal och skapa beredskap för konflikthantering. Kursen bygger på upplevelsebaserat lärande.
GastroMerit

Diplomerad Restaurant Manager

Med vår diplomerade utbildning till Restaurant Manager får du kunskap och verktyg för hur du driver en framgångsrik restaurangverk­samhet. Kursen vänder sig till dig som är, eller vill bli krögare, till restaurangchefer, köksmästare eller dig som har personalansvar och annan ledarroll.
Läs mer

Vänta kvar, din sida laddas.

Loader