Din order- & leveranskalender
= vald leveransdag
= tillgänglig leveransdag
= beställning lagd
Välj datum för inventering/prisberäkning

background
Arla - största ekoproducenten av mejeriprodukter
Inspiration

Arla - största ekoproducenten av mejeriprodukter

Utvalt med omsorg är ett initiativ där vi varje månad låter en av våra leverantörer berätta om sina målsättningar och sitt arbete med hållbarhet. Denna månad beskriver Arla sina ekologiska gårdar, hur de arbetar med biologisk mångfald och sitt ekologiska sortiment.

Nedan berättar vår leverantör Arla om sitt arbete.

Arla är världens största producent av ekologiska mejerivaror. Ekologiskt har varit spjutspetsen i Arlas hållbarhetsinitiativ sedan 1991 då de var först i Sverige med att lansera ekologisk mjölk.

Så jobbar världens största ekoproducent av mejeri med hållbarhet

Ekologiska gårdar

Ekologiska Arlagårdar använder inga naturfrämmande bekämpningsmedel. De använder ingen konstgödsel, utan bara gödning som naturgödsel, växtrester och kompost. På den ekologiska mjölkgården finns särskilda regler för den hänsyn som måste tas till kossornas naturliga behov. Korna får bland annat vara ute och beta mer klöver och gräs.

Sedan 2022 är det obligatoriskt för Arlas ekologiska gårdar att årligen kartlägga biologisk mångfald och jordhälsa, samt vidta ett antal förbättrande åtgärder på den egna gården.

På gårdarna gör Arla störst skillnad

Tänk om du fick betalt för dina insatser för att minska ditt klimatavtryck. Det får Arlas gårdsägare, oavsett om de bedriver ekologisk eller konventionell produktion. För att uppmuntra ägarna att minska mjölkens klimatpåverkan och förbättra skyddet av den biologiska mångfalden på gården får de poäng.

Exempelvis ger det poäng att utfodra korna på ett effektivt sätt, hantera gödseln klokt eller att använda förnybar el. Ju fler poäng en ägare får, desto mer betalt får hen per kilo mjölk. Upp till 500 miljoner euro årligen är öronmärkta som hållbarhetsersättning till Arlas gårdsägare.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär att det finns många olika sorters växter, djur och andra organismer i en närmiljö. En ökad biologisk mångfald betyder inte bara att ovanliga och skyddsvärda arter ökar, utan också vanligare arter som kan vara väl så viktiga. Alla är en del i naturens kretslopp och har sina naturliga funktioner.

Vi människor drar nytta av många av dessa funktioner. Till exempel blir jorden mer näringsfattig om mängden maskar och mikroorganismer minskar. Fruktträd och bärbuskar får mindre frukt och bär om antalet bin och humlor sjunker.

Så ersätts Arlabönder för sitt hållbarhetsarbete

Annonsen är publicerad 1 april 2024. Källa: Arla

Läs mer Läs mindre

Vänta kvar, din sida laddas.